Arhiiv

Palveta, palveta, palveta (nr 440/ 15.5.2020)

Foto: Kadri Lääs

Auväärsed lugejad! Ülehomme, pühapäeval, 17. mail möödub 85 aastat auväärse titulaarpraosti, EELK Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haameri sünnist. Tema väikese juubeli auks on tänases lehenumbris tunnistuskiri tema õpilaselt, EELK Viru praostkonna praostilt, kes on ühtlasi ka Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja, Tauno Toompuult. „Eenok – mees, kes käib koos Jumalaga”. Piibli Eenok käis koos Jumalaga, ja ka Eesti Eenok käib koos Jumalaga – selle kohta on terve parv tunnistajaid. Mis iseloomustab jumalagakäijat? Palve. „Eenok on ka palvemees,” nii kirjutab preester Tauno. Kõik algab sellega ja kõik lõppeb sellega ja kõik toimib ainult sellega. Helistagem pühapäeval kirikukellasid tänu tundes Jumalale, et Ta on andnud Maarjamaale sellise eestpalvetaja.

Palve olulisust, ja eelkõige, õige palve olulisust rõhutab meie tänases jutluses EELK Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots. „Sinu suure halastuse pärast (Tn 9:17-19)”. Palvetagem nagu palus prohvet Taaniel, nagu palvetas Martin Luther, nagu palvetab Eenok Haamer. Need suured usumehed toetusid ja toetuvad ainult ja ainult Jumala armule ja halastusele, ei millelgi muule. „Seepärast võime ka täna minna kirikusse Jumala andide ligi üksnes „Sinu suure halastuse pärast“, Jumala armu tõttu, mis ootab meid Jeesuses Kristuses. Ja lootusega, et meie seas leidub veel neid, kes Taanieli kombel loevad tähelepanelikult pühakirja, võtavad seda kui Jumala elavat Sõna, panevad tähele selles kostuvat Jumala häält ning paluvad Teda kogu oma rahva pärast.” Nii kirjutab oma jutluses auväärne preester Marek. Olgem siis tema sõnade väärilised.

Ja tänases palvet ja palvetamist rõhutavas lehenumbris tuleb esitlusele viimane, 3. osa dokumendist „Kirikuosadus – Church Communion – Communion Ecclésiale”: neljas peatükk „Soovitused ja konkreetsed sammud” ning viies peatükk „Kirikuosadus kui ühine oikumeeniline kohustusevõtt”. Ühist kirikuosadust pole ilma ühise palveta, ilma jumalateenistuseta.

Auväärsed lugejad! Kes on teie seast kirikuskäija, minge jumalateenistusele, saage osa palvest, Sõnast ja sakramendist. Kasutage seda võimalust, sest aeg on kuri ning iial ei tea, millal jälle ei saa.

Hoidku teid Kõigeväeline, juhtigu Ta teie samme ja avagu teie meelemõistus taipama Teda, kes oli, on ja tuleb. Head lugemist.


Tänases numbris:

EKOE,  Kirikuosadus – Church Communion – Communion Ecclésiale, 3. osa.

Tauno Toompuu, Eenok – mees, kes käib koos Jumalaga.

Marek Roots, Sinu suure halastuse pärast (Tn 9:17–19).

Maailma kiriklike ühenduste ühispöördumine “Pandeemia on prohvetlik hetk”.


Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English