Arhiiv

Arm, armastus ja andeksandmine (nr 419/ 20.12.2019)

Foto: Ergo Naab

Tänase numbriga lõpetame Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimuse „Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas“ avaldamise. Dokumendis seisab: „Kristlased usuvad Kolmainu Jumalasse, kes on radikaalselt armuline.” Tänases tekstisosas vaadeldakse religioonide paljusust käsitlevaid piiblitekste ning kirjeldatakse lõpetuseks päris praktiliselt dialoogikultuuri ja kuidas seda kirikute erinevates tegevusvaldkondades arendada. Uurimusdokumendis sedastatakse: “Jumala radikaalne arm annab meile vabaduse suhelda teistega enesekindlalt ja avatult. Kõige sagedamini kasutatakse sellise suhtluse kohta dialoogi mõistet, mis hõlmab kõigi osalejate enesekindlat kõnelemist ja tähelepanelikku kuulamist. Selline dialoog ei tähenda üksnes otsest vestlust erinevate inimeste vahel, vaid osutab ka teatud põhihoiakule, elamisviisile või suhtluslaadile.”

Tänases arvamusloos kirjutab Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika dotsent Olga Schihalejev Pille Valgust, kellel on 21. detsembril 60. sünniaastapäev.  “Arvan, et võime julgelt asetada ta [Pille Valgu Toim.] koos Peeter Põllu ja Johan Kõpuga usulise hariduse uuendajate hulka. Sarnaselt nende suurmeestega oli ka Pille haare üüratu. Ta jõudis olla ajaloolane, rahvusvaheline haridusteadlane, kunstiloolane, aktiivne kiriku liige. Teda iseloomustati kui järjekindlat, inspireerivat, uuenduslikku, tarka ning eelkõige südamlikku ja kirglikku inimest. Tõepoolest, ta loengud olid tuumakad, kaasahaaravad ja mõtlemapanevad. Tema kirjatööd selged ja kauni keelekasutusega. Vestlused temaga olid sisukad ja mahlakad.”

Jutluse rubriigis kirjutab munkpreester Orenti Kampus intrigeerivalt: “Ärgem siis iial öelgem, et Jumal on õiglane, sest kui Ta oleks seda, me kõik oleksime põrgus. Lootkem, et Ta on ebaõiglane, sest Jumala ebaõiglus on arm, armastus ja andeksandmine (Iisak Süürlane). Jeesuse sündimine ja Tema ristisurm on Jumala ebaõiglus, ja ebaõiglus valitseb seda maailma, sest Jumal on armastus.”


Tänases numbris:

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimus, 3. osa.

Olga Schihalejev, Inglid kaasa.

Orenti Kampus, Jeesuse sõim.


Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010–2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English