Arhiiv

Stereotüübid lähevad ja tulevad, usk jääb (nr 395/ 5.7.2019)

Foto: Urmas Nõmmik

On vastuoluline aeg ja meie ümber sünnib palju vastuolulisi asju. Vastuolude tekkimisel mängivad suurt rolli stereotüübid. Vastandutakse harva tegelikule, mitmekesiste nüanssidega seisukohale või vaatele, enamasti on kriitika objektiks lihtsustatud arusaam adressaadist. Stereotüübid on paratamatud, teise inimese mõistmist alustame ikka lihtsustatud arusaamast, lahterdamisest. Edasine oleneb meie vastutustundest, kas tahame minna sügavamale ja mõista teist nüansirikkamalt, ühtlasi stereotüübivabalt. Meid saab aidata alati usk, sest selle aluseks on kõikide loomispärane võrdsus Jumala ees. Stereotüübist vabanemine aitab mõista ligimest.

Ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuse liige Jaan Lahe kirjutab ühest stereotüübist kreeka-rooma usundi kujutamisel. Selleks kasutab ta kahte Apostlite tegude raamatu teksti. Ta demonstreerib, kuidas teiseusuliste stereotüüpne kujutamine ei õpeta meile midagi teiseusuliste kohta, küll aga nende inimeste kohta, kes omal ajal teiseusulisi kujutasid.

Kui otsida eeskujusid, kes näitavad teed läbi stereotüüpide padriku, kes on oma mõtlemapaneval viisil jäänud oma usu juurde, siis üks selline tähistas hiljuti oma 60. sünnipäeva. Tartu Ülikooli usuteaduskonna süstemaatilise teoloogia professorit õnnitlevad kolm talle hästi tuttavat inimest Eestist, Argentiinast ja Austraaliast. Annele soovib palju õnne ka ajakirja Kirik & Teoloogia toimetus.

Räägime täna ka hea usu näitest. See on usk eestlaseks olemisse. Viimastel nädalatel on olnud eestlusest palju juttu. Tartu laulupidu, praegu toimuv suur tantsu- ja laulupidu ning ka ülemaailmsed ESTO päevad näitavad, et võime tunda end ühiselt hingava rahvana, mis siis et erimeelsusi on palju. Meil on tuua lugejani Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilma jutlus ESTO avaüritusel Helsingi toomkirikus. Hea usk aitab meil olla vastutustundlikud eestlased.

Aga vastuolusid on täna palju. Paraku inimesed sünnivad ja surevad. Peame täna teatama ka meie Õpetaja, suure Inimese Marju Lepajõe lahkumisest siit maisest elust.


Tänases numbris:

Jaan Lahe, Kreeka-rooma usundi kujutamine Apostlite tegude raamatus kahe teksti (Ap 14:8–18; 28:1–6) näitel.

Palju õnne, Anne!

Urmas Viilma, Jutlus ESTO 2019 avajumalateenistusel (Mt 7:24–27).

Eelteade: EKOE suveakadeemia „Kirik maapiirkonnas“.

Marju Lepajõe (28. oktoober 1962 – 4. juuli 2019).


Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English