Uudised ja oikumeenia

30 aastat naiste ordinatsiooni Tansaania luterlikus kirikus

Foto: LML/TELK Evans Ayo

Tansaania Evangeelse Luterliku Kiriku (TELK) naised tähistasid hiljuti Kateshis naiste ordineerimise 30. aastapäeva. Pidustustel osalenud kutsusid kirikut üles selle eest hoolitsema, et naiste ordineerimine oleks võimalik kõikides piiskopkondades ehk diotseesides.

„Me oleme nüüdseks 30 aastat sellel teekonnal. Me oleme palju näinud ja palju õppinud,“ ütlesid TELK-i viiendal naisvaimulike ja -teoloogide konsultatsioonil osalejad (22.–27.06.2019). „Me rõõmustame selle üle, et paljud diotseesid on TELK-i juhtnöörid üle võtnud ja ellu rakendanud. Täna on meil enam kui 300 ordineeritud naist. Siiski on ka veel 74 väljaõppe saanud naisteoloogi, kes veel ordineeritud ei ole,“ ütlesid nad.

Kokkutulnud väljendasid muret selle üle, et kaks diotseesi TELK-i 26 diotseesist – Lake Victoria ja Mbulu – ei ole senini naisi ordineerinud. Kokku töötab Tansaania luterlikud kirikus umbes 2500 vaimulikku.

Konsultatsioonist võttis osa 400 naist kõikidest piiskopkondadest. Nad arutasid erinevaid teemasid nagu teoloogiline haridus, sooline võrdsus ja juhtimisvastutus kirikus, ressursside tõhus ja vastutustundlik kasutamine ning ettevõtlik vaim ja innovaatilisus. Ka arutlesid nad küsimuse üle, kuidas ümber käia seksuaalse ja soolise vägivallaga.

Piiskop dr Solomon Masangwa avas piduliku konsultatsiooni ja kutsus üles ühistele pingutustele vaimulikus töös. Kokkutuleku teemale (Jesaja 43:1) osutades meenutas ta osalejatele: „Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud.“ Kõnelejate seas olid külalistena ka Luterliku Maailmaliidu (LML) Põhja-Ameerika regiooni asepresident ja Ameerika Evangeelse Luterliku Kiriku juhtivpiiskop Elizabeth Eaton ning LML-i Aafrika regiooni asepresident, õpetaja dr Jeanette Ada Epse Maina Kameruni Evangeelsest Luterlikust Kirikust.

LML-i Aafrika regiooni asepresident Maina kinnitas Luterliku Maailmaliidu 1984. aastal sõnastatud püüdlust „kaasata kõikidesse oma tegevustesse ja otsustuskogudesse samaväärsel tasandil ja võrdsel arvul naisi ja mehi“ ning toetada pidevalt liikmeskirikuid naiste osaluse tõstmisel. „Kuigi kirikud nagu Ameerika Evangeelne Luterlik Kirik ja Kameruni Evangeelne Luterlik Kirik on võtnud selles osas juhtiva rolli, mõistame me ka, et mõned seisavad alles teekonna alguses ja et selleks, et saavutada kirikus võrdset kohtlemist, on vaja rohkem teha,“ lisas ta.

Ada Maina kutsus kõiki mehi ja naisi kirikus üles üksteisele kätt ulatama ja julgelt kõigele vastu seisma, mis Jumala lapsi takistab, et elada elu selles täies külluses. „Me peame kuulutama evangeeliumi sõna, mis võib muuta ebaõigluse süsteeme,“ lisas ta.

Allikas: LML


Tansaania Evangeelsel Luterlikul Kirikul on ligi 7,5 miljonit liiget. Luterliku Maailmaliidu liige on Tansaania luterlik kirik alates aastast 1964.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English