Uudised ja oikumeenia

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid

30. mail 2019 toimus Tartu Ülikooli peahoones usuteaduskonna lõputööde kaitsmine. Kokku kaitsti 12 tööd: 7 bakalaureuseastmel religiooniuuringute ja teoloogia õppekaval, 4 magistriastmel religiooniuuringute õppekaval ning 1 magistriastmel religiooniuuringute ja teoloogia õppekaval. 2 religiooniuuringute magistriastme lõputöödest olid magistriprojektid.

3. ja 4. juunil 2019 toimus lõputööde kaitsmine EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas. Kokku  kaitsti 20 tööd: 15 usuteaduse rakenduskõrgharidusastmel ja 2 usuteaduse magistriastmel (1 religioonipedagoogika ning 1 diakoonia ja hingehoiu erialal). Neile lisanduvad 3 magistrieksami osatööd kristliku kultuuriloo õppekaval.


Tartu Ülikool

I. Lõputööd magistriastmel

Religiooniuuringute õppekava

1. Kairi Kivirähk, Tänapäeva maiade uskumused ja eluviis, juh. Tarmo Kulmar, rets. Diana Tomingas (projekt)
2. Merike Olt-Kleeband, Õppematerjal kardinaalvooruste mõtestamiseks II kooliastmes, juh. Olga Schihalejev, rets. Liina Raudvassar (projekt)
3. Kaarel Kuurma, Religioon Eesti dokumentaalfilmis 2010–2018, juh. Ain Riistan, rets. Immanuel Volkonski
4. Karl Käsnapuu, The Adaption of the Death Anxiety and Religious Belief Measures into Estonia: a Pilot Study on the Supernatural Belief Scale and the Existential Death Anxiety Scale [Surma hirmu ja religioossuse mõõtetööriista adapteerimine Eestisse], juh. Olga Schihalejev, Roland Karo, rets. Triin Käpp
5. Veikko Varik, Mittesaksa pihtkondade eestlastest liikmete matmine sakraalhoonetesse ja nn. kirikukabelitesse aastatel 1621-1833. Praktika kasutamine Mandri-Eesti luterlike maakoguduste näitel, juh. Priit Rohtmets, rets. Kaire Puumets-Sõber


II. Lõputööd usuteaduse bakalaureuseastmel

1. Kaidi Ahas, Martin Lutheri „Magnificatist“ tuletatav kenosise kontseptsioon feministliku kenootilise teoloogia debatis, juh. Anne Kull, rets. Joel Markus Antson
2. Elisabeth Heinrich, Religioon ja religioossuse kujutamine 1960. aastate Nõukogude Eestis Lilli Prometi kahe mängufilmi näitel, juh. Priit Rohtmets, Atko-Sulhan Remmel, rets. Anu Põldsam
3. Mait Joorits, Seksuaalkäsitlus budistlikus ja hindu tantras, juh. Roland Karo, rets. Annika Oper
4. Grete Kangur, Tooma lapsepõlve-evangeeliumi vormiline analüüs, juh. Marju Lepajõe, rets. Hanno Padar
5. Urmas Kriit, Eesti alternatiivravidiskursuse iseloomujooni ajakirja „Tervendaja“ 2017. aasta persooniintervjuude põhjal, juh. Lea Altnurme, rets. Siiri Lepasaar
6. Iiris Savik, Biseksuaalne identiteet ja selle seosed religiooniga kristliku usu näitel, juh. Roland Karo, rets. Meelis Süld
7. Ken Viidebaum, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liit aastatel 1985–1991, juh. Priit Rohtmets, rets. Lauri Põld


EELK Usuteaduse Instituut

I. Lõputööd magistriastmel

I.1 Usuteaduse magistriõppekava diakoonia ja hingehoiu eriala

1. Katri Aaslav-Tepandi, Sõna o λόγος ja elu η ζωή Johannese evangeeliumis, juh. Randar Tasmuth, rets. Jaan Lahe


I.2 Usuteaduse magistriõppekava religioonipedagoogika eriala

1. Maarja Orusalu, Kaasaegse eestimaalase religioossed kogemused ja suhted kirikuga Kuusalu valla Juminda poolsaare rannakülade näitel, juh. Lea Altnurme, rets. Riho Saard


I.3 Kristliku kultuuriloo õppekava magistrieksami osatööd

1. Peeter Mikkov, Lõpmatuse mõistest teoloogias ja matemaatikas, juh. Thomas-Andreas Põder
2. Angela Saksing, Õigeusu kooli roll 19. sajandi 80.–90. aastatel endise Laius-Tähtvere valla kultuurielu kujundamisel, juh. Riho Saard
3. Andres Tšumakov, Pastor Andreas Kurrikoffi kirjavahetus rahvusliku ärkamisaja tegelastega, juh. Riho Saard


II. Lõputööd usuteaduse rakenduskõrgharidusõppes

1. Marek Alveus, Kiriklikke talitusi hõlmava info kättesaadavus ja mõistetavus Tallinna Praostkonna koguduste kodulehtede näitel, juh. Regina Hansen, rets. Annely Neame
2. Mari-Liis Karula, Igatsusest Josemaria Escriva (Opus Dei) ja Martin Lutheri perspektiivist vaadatuna. Esitlus ja võrdlus Ernst Burkharti ja Javier Lópezi ning Oswald Bayeri tööde põhjal, juh. Thomas-Andreas Põder, rets. Randar Tasmuth
3. Katrin Kruusaauk, Asenduskodu kasvataja motiiv töötamiseks, juh. Naatan Haamer, rets. Pia Ruotsala
4. Ulvar Kullerkupp, Lüganuse kogudus noore pastori Einar Soone käe all 1973–1985, juh. Riho Saard, rets. Priit Rohtmets
5. Monika Lige, Isasuhte mõju noore inimese arengule ja jumalasuhte kujunemisele, juh. Naatan Haamer, rets. Pia Ruotsala
6. Astrid Maasing, Hingehoiualase ettevalmistuse võimalused usaldus- ja tugitelefonide töös, juh. Liidia Meel, rets. Kai Jõemets
7. Meelis Malk, EELK Karuse kogudus kui ökoteoloogiliselt argumenteeritud loodussuhte praktiseerija, juh. Riho Saard, rets. Randar Tasmuth
8. Bianca Mikovitš, Eesti Kirikute Nõukogusse kuuluvate kirikute väljapaistvus ja selle tagamaad trükimeedias aastal 2018 ajalehtede Postimees, Õhtuleht, Eesti Ekspress ja Maaleht näitel, juh. Riho Saard, rets. Regina Hansen
9. René Paats, Annetamisest piiblis ja annetamise praktikast nelja suure linnakoguduse näitel, juh. Riho Saard, Annely Neame, rets. Randar Tasmuth
10. Sirje Prits, Ristija Johannese ja Jeesuse kõned ajastuloolises ja hingehoidlikus kontekstis Luuka evangeeliumi alguse põhjal (Lk 3. ja 4. peatükk), juh. Randar Tasmuth, rets. Ergo Naab
11. Indrek Salumets, Euroopa sõjasündmuste, juudiküsimuse ja baltisakslaste lahkumise kajastamine Eesti kiriklikus ja usulises ajakirjanduses 1939. aastal, juh. Riho Saard, rets. Priit Rohtmets
12. Maret Tamme, Lapseea traumade mõju elus toimetulekule kasuperelaste näitel, juh. Naatan Haamer, rets. Pia Ruotsala
13. Merje Schultz, Pühapäevakool Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus: uurimus pühapäevakooli hetkeolukorrast ja pühapäevakooli õpetajate vajadustest, juh. Heiki Haljasorg, rets. Eha Kraft
14. Kai Timmusk, Hoolekande kujutamine pastoraalkirjades, juh. Randar Tasmuth, rets. Ergo Naab
15. Elina Zilmer, Kristlik ühing „Ühendus Kristuses“ Eestis 1932–1937, juh. Riho Saard, rets. Priit Rohtmets

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English