Arhiiv

Kevadpühitsus (nr 382 / 5.4.2019)

Foto: Tõnu Tepandi

Oodatud kevad on tõesti kätte jõudnud. Meie heitlik ja rõske kevadtalv on lõppenud, äkki vallanud soojus ja valgus tundub lausa uskumatuna, kas tõesti nüüd ongi see käes. Kevad on ka oodatud suurte kiriklike pühade aeg, kus me mõttes ja palves siseneme Kristuse kannatussündmustesse Jeruusalemmas, mis kulmineeruvad Jeesuse ülestõusmisega.

Avaldame artiklite rubriigis Palmipuudepüha (Jh 12:12–24) ja Suure Neljapäeva (Lk 22:14–22) perikoobi. Palmipuudepüha toob vaoshoitud paastuaja keskele killukese rõõmu ja elevust. Palmipuudepühaga algab kirikuaastas Suur ehk Vaikne Nädal, mil meenutatakse Jeesuse Kristuse kannatusi, surma. Palmipuudepüha nimetus tuleneb päeva evangeeliumist, mis kirjeldab, kuidas rahvas tervitas Jeruusalemma saabuvat Jeesust palmiokstega. Selle mälestuseks on kirikuid kaunistatud palmi- või teiste puude okstega, Eesti oludes pajuokstega.

Suure neljapäeva õhtuse jumalateenistuse perikoobi aluseks on Luuka evangeeliumi jutustus Jeesuse ja tema jüngrite viimasest ühisest õhtusöögist, mis järgib ühelt poolt paasasöömaaja traditsiooni, aga on teiselt poolt aluseks uue traditsioonile – armulauale.

Tänase lehenumbri arvamuslugu on teoloogiamagister Aare Luubilt, kes inspireerituna kinolinal nähtud “Tõe ja õiguse” filmist võttis Tammsaare kirjandusklassiku taaskord lugeda ja leidis, et selle teoloogiline taust vajab tänapäeva lugeja jaoks uuesti avamist ehk n-ö demütologiseerimist.

Jutluses (Lk 4:1-11) räägib Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea koguduse vanempastor Ago Lilleorg: “Kiusatus poleks kiusatus, kui see poleks ahvatlev.  Kiusatus on inimkogemuses nähtus, mille kohta võime öelda: „Maitsev, aga üldse mitte tervislik, ahvatlev kuid mitte kasulik.“ Kurjaks võivad osutuda meie eneste soovid, mis on vastuolus Jumala tahtega. Mida saame teha, et kiusatused meid ei võidaks? Palveta. Jeesus jättis meile palve: Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! (Mt 6:13) Pole kahtlustki, et Jumal on tõotanud omi lapsi päästa kurja eest. Kuid mitte ainult, tema on lubanud omi lapsi päästa ka kurja sees. Veel enam, ta päästab meid ka siis kui oleme kurjale alla jäänud. Jeesus, kes ei allunud kuradi pakkumistele sai Päästjaks meile meie kiusatusele allajäämistest – pattudest. Seega näitab Jeesus, et temaga koos on meil potentsiaal mitte jääda alla kiusatuse pakkumistele.”

Head kaasamõtlemist!


Tänases numbris:

EELK perikoopide abimaterjal 2/9 Palmipuudepüha (Jh 12:12-24).

EELK perikoopide abimaterial 2/10 Suur Neljapäev (Lk 22:14–22).

Aare Luup, Demütologiseerides “Tõe ja õiguse” esimest osa.

Ago Lilleorg, Kiusatuse tunnused (Lk 4:1-11).

Euroopa kristliku meedia esindajad kogunevad arutlema vihakõne ja väärinfo leviku teemadel.


Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.


Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English