Uudised ja oikumeenia

Kirikute ja Euroopa Liidu dialoog: kohtumine seoses Rumeenia Euroopa Liidu eesistumisega

Euroopa kirikute delegatsioon kohtus 28. jaanuaril Bukarestis Rumeenia välisminister Teodor-Viorel Meleșcanuga, et arutada selle üle, millised on Rumeenia Euroopa Nõukogu eesistumise prioriteedid. 

Delegatsioon koosnes Euroopa Liidu piiskoppide komisjoni ( COMECE), Euroopa Kirikute Konverentsi (CEC) ja Euroopa Liidus tegutsevate õigeusu kirikute esindajatekogu (CROCEU) esindajatest, kes jagasid oma mõtteid Rumeenia eesistumisperioodi nelja prioriteedi üle: 

  • innovatsioon, kestlik areng, tööhõive ja sotsiaalõigused; 
  • Euroopa hoidmine ohutu ja turvaline; 
  • Euroopa globaalse positsiooni tugevdamine; 
  • Euroopa ühisväärtuste, näiteks sotsiaalse õigluse, demokraatia, austamise ja sallivuse edendamine. 

Rumeenia eesistumine toimub ajal, mil toimuvad suured muutused, mõjutades Euroopa Liidu institutsionaalset tulevikku ja miljonite Euroopa Liidus elavate inimeste elusid. 

Delegatsioon tundis rõõmu dialoogist selle üle, kui tähtis on kiiresti digitaliseeruvas ühiskonnas asetada keskmesse inimene. Ka rõhutas delegatsioon hõlmava arusaama vajadust turvalisusest, keskkonnaga seotud probleeme ja vajadust parandada religioosset kirjaoskust ja haridust. 

Avatud ja läbipaistev dialoog kirikute ja vastava perioodi Euroopa Liidu eesistujamaa vahel on osa pikaajalisest praktikast, mida nüüdseks toetab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 17 (3). 

Külastuse osana toimus ka kohtumine Rumeenia õigeusu kiriku patriarh Danieliga. Ka vahetati mõtteid kirikute rolli üle Euroopas Rumeenia usuasjade voliniku Victor Opaschiga. 

 

Allikas: ceceurope.org, romania2019.eu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English