Uudised ja oikumeenia

Loodu eest hoolt kandmine on osa kristlikust teoloogiast

Foto: CEC

Euroopa Kirikute Konverentsi (CEC) president õp Christian Krieger koos Euroopa Piiskoppide Konverentsi (CCEE) presidendi kardinal Angelo Bagnascoga osalesid hiljuti Assisis esimesel oikumeenilisel palvusel loodu eest (Ecumenical Prayer for Creation).

Oikumeeniline palvus oli mõeldud ülemaailmse loodu eest palvetamise päeva tähistamiseks. Loodu eest hoolt kandmise ja palvetamise perioodi (Season of Creation) algust tähistati 31. augustil ja 1. septembril 2018.

Assisis asuvates erinevates toimumiskohtades peeti mitmeid palvusi ja meditatsioone ja nende kulminatsioon leidis aset Püha Franciscuse basiilika ees.

Õp Christian Krieger rõhutas oma kõnes, et „loodu eest hoolt kandmine kuulub tingimusteta kristliku teoloogia hulka, inimeste vahelistesse suhetesse ning meie suhtesse Jumalaga ning maailmaga“.

Õp Krieger lisas, et „loodu eest hoolt kandmine on ühemõtteliselt kõikide kristlaste ja kõikide kirikute ülesanne. See on ülesanne, mis kuulub kokku teise peaülesandega – teha pingutusi ühtsuse nimel. Erinevatesse traditsioonidesse kuuluvate kirikute vahel puuduvad erinevused pingutustes, mida tehakse loodu eest hoolt kandmiseks. Loodu eest hoolt kandmise ülesande heaks saavad kõik kirikud ühiselt tegutseda ilma eelnevat lahendamist vajavaid küsimusi tõstatamata.“

„Loodu eest hoolt kandmine on meile kõigile antud ülesanne. See ülesanne on kirikute jaoks mitte ainult kiireloomuline, vaid ka asjakohane ja sobiv. Me peame suurendama oma jõupingutusi ja käituma vastutustundlikult Jumala looduga, Tema poolt tehtud loomise kauni kingiga. Me saame ja me peame seda tegema ‒ töötama ja palvetama loodu heaks üheskoos,“ rõhutas õp Krieger.

Sündmustes osalesid rooma-katoliku, anglikaani, õigeusu ja protestantliku traditsioonide kirikud. Oikumeenilistest organisatsioonidest viibisid teiste hulgas kohal Kirikute Maailmanõukogu, Luterliku Maailmaliidu, ACT Alliansi, Euroopa Kristliku Keskkonnavõrgustiku (ECEN) ja Ülemaailmse Katoliikliku Kliimaliikumise esindajad.

Et ära märkida loodu eest hoolt kandmise ja palvetamise perioodi (Season of Creation), avaldasid CEC ja CCEE hiljuti ühise video, milles kutsusid üles loodu eest hoolt kandma ja palvetama.

Täiendava info saamiseks või intervjuuks saab võtta ühendust Erin Greeniga, Euroopa Kirikute Konverentsi kommunikatsioonikoordinaatoriga.

 

Allikas CEC

 

Euroopa Kirikute Konverents (CEC) on 115 Euroopa õigeusu, protestantliku, anglikaani ja katoliku kiriku osadus, millel on partnerlus rohkem kui 40 rahvusliku kirikute nõukogu ja organisatsiooniga. Euroopa Kirikute Konverents loodi 1959. aastal ning tal on bürood Brüsselis ja Strasbourgis.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English