Esiletõstetud lood

Pimedusest valgusesse

Piiskop Philippe Jourdan

Kirik & Teoloogia avaldab Rooma-Katoliku Kiriku Eesti apostelliku administraatori, Tema Ekstsellents piiskop Philippe Jourdani jutluse. Jutlus on peetud paasaööl vigiilia ajal Peeter-Pauli kirikus ja oli suunatud sel ööl ristitutele ning esimest korda armulauale tulijatele.

 

Armsad vennad ja õed,

Vigiilia missa, milles me praegu osaleme, on nii eriline ja nii armas, sest see on seotud valgusega ja pimedusega.

Me alustasime missat kiriku hoovist, mis oli pime. Õues me süütasime paasatule. Seejärel me sisenesime kirikusse, järgnedes paasaöö küünla valgusele ja valgus hakkas levima pimedas kirikus. Lõpuks valitses valgus pimeduse üle kogu kirikus. Valgus oli võitu saanud pimeduse üle.

Samamoodi on Kristus valguseks meile, mis tuli pimedusest maailma – ta tuli igaühe juurde valgust jagama. Ta suri ristil ja oli pimedas hauas peale oma ristisurma ja ta tuli taas täieliku valgusena meie juurde. See sama valgus tuli täna meie juurde, me nägime seda tulekut just nimelt selle kaudu, kuidas me pimedusest tulime valgusesse – liikusime pimedast hoovist valgenevasse kirikusse. See tulek pimedusest valgusesse, mida tunneme tänasel päeval, on kõige radikaalsem ime.

Armsad vennad ja õed, kes te võtate vastu ristimissakramenti! Selline radikaalne tulek pimedusest valgusesse, nagu te teate, tähendab Jumala armu, kus ta ristimisel puhastab meid kõigist pattudest. Teie hing on peale ristimist sellises seisundis, kus ta pole varem mitte kunagi olnud ‒ hing on puhtaim, sest Jumal puhastab teie hinge ristimisel kõigest patust. Peale ristimist võite te öelda, et teie hing pole kunagi nii puhas olnud. See on täis valgust.

See ei tähenda aga, et te ei tunne enda sees kiusatusi, mida täiskasvanud tihti tunnevad. Ei saa öelda, et seda teis ei ole, aga ristimise läbi on teie sees puhtus ja valgus. Olete ristimise järgselt nagu väikesed lapsed ja see ristimine on reaalsus. Mõelge sellele, sest et tõesti peale ristimist on teie hing sellises seisundis, mida ta pole varem mitte kunagi olnud! See on Jumala täielik arm.

Armsad vennad ja õed, kes te võtate vastu esimest armulauda! Ka teile on see tulek pimedusest valgusse. Teie sisse tuleb Jeesus kogu oma jumalikkusega, oma ihu ja vere kaudu ‒ te kohtute esmakordselt armulauas täielikult Jumalaga. Ma arvan, et me oleme oma peres kuulanud seda, kuidas meie vanemad said esimest korda tuttavaks. See on mälestus, mis jääb nende mällu. See valgustab neid terve elutee! Sama kohtumine toimub teil täna esimese armulaua ajal, armsad vennad ja õed, kes te seda sakramenti vastu võtate. Meenutage seda esimest kohtumist armulauas alati suure tänulikkusega.

Kõik teised armsad vennad ja õed, kes te olete käinud armulaual ‒ ka teie olete kutsutud pimedusest valgusesse. See tähendab tunnistada oma patud pihisakramendi läbi. Oma patu tunnistamine on see, mis võimaldab oma pattu lunastada. Seetõttu, kui me tunnistame oma patu, valmistume me valguse vastuvõtmiseks. Me peame tunnistama, et on oluline tunnistada meie pimedust meie sees ‒ kõrkust ja egoismi ‒, et Jumala valgus saaks elavaks meie südametes. Nii saab meie elust iga päev liikumine pimedusest valgusesse.

Paavst Franciscus ütles hiljuti, et me peaksime häbenema seda, et me ei häbene. Kui me juba nii mõtleme, saab valgus meisse tulla. Me peaks häbenema seda, mida peaks häbenema, sest kõige hullem asi on Püha Isa sõnade järgi mitte häbeneda. Kui me tõesti häbeneme täielikult, siis valgus saab meie südamesse tulla. Aga see nõuab tööd, siirast tööd endaga ja teistega! See nõuab tööd Jumalaga.

Palugem, et Jumal aitaks meid, et me saaksime liikuda pimedusest valgusesse iga päev. Kui me veidi püüame minna pimedusest valgusesse, armsad vennad ja õed, siis meie takistused Jumala tegevuse vastu vähenevad ning Jumala valgus Tema abiga hakkab meis kasvama.

Rõõmustagem täna, kelle südames see valgus hakkab kasvama!

 

Foto Rooma-Katoliku Kiriku Eesti Apostelliku Administratuuri kodulehelt.

 

Philippe Jourdan (1960) on Rooma-Katoliku Kiriku apostellik administraator Eestis.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English