Arhiiv

Meeleparanduse vajalikkusest (nr 322/ 9.2.2018)

Foto: Ergo Naab

Algamas on Kristuse kannatusaeg, mis suunab meie mõtted meeleparandusele. Meeleparandus ei ole pelgalt kurtmine oma patu üle, vaid soov sellest vabaneda ja me vabaneme sellest üksnes siis, kui pöördume Jumala poole, kes Kristuses meie patud andeks annab. Meeleparanduse teemale on pühendatud ka tänane Kirik & Teoloogia number.

Tänases artiklis, milleks on perikoobi 2Pt 1:1–11 käsitlus ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme, EELK Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professori Jaan Lahe ning õpetaja Joel Siimu sulest, kirjeldatakse õiget kristlikku hoiakut maailma suhtes. Seda hoiakut iseloomustatakse „vooruste arendamisena“, millest tähtsaim on armastus. Armastus, millest räägib Jeesus ja mida kuulutab Uus Testament, on eeskätt Jumala armastus meie vastu – see, et Ta võtab meid vastu hoolimata meie poolikusest ja puudulikkusest ning annab meile andeks meie patud. Kuid sarnast hoiakut eeldatakse ka igalt kristlaselt oma ligimese suhtes. Armastus ligimese vastu, millest räägib Jeesus, ei tee vahet juutide ja samaarlaste, õigete ja patuste vahel, vaid näeb igas inimeses eeskätt seda, keda Jumalgi temas näeb – inimest, kes vajab, et teda tunnustataks ja toetataks.

Tänases arvamusloos vaatleb EELK emeriitvaimulik Imbi Arro ühte enamusest erinevat gruppi kirikus – seksuaalvähemuste esindajaid. Ta küsib, kas me suudame neis endast erinevates inimestes näha oma vendi ja õdesid, kes on oma põhiolemuselt samasugused inimesed ja kristlased nagu meiegi. Kaua aega ei ole kirikutes seda suudetud, ent uuemal ajal on siin siiski hakanud suhtumine muutuma. Seksuaalvähemused jäävad aga veel ikka kirikutele väljakutseks Kristuse armastuskäsu järgimisel.

Meeleparandusega lahutamatult seotud andeksandmisest kõneleb tänases jutluses ka Käsmu koguduse õpetaja Urmas Karileet, kes toob näiteid sellest, kuidas Kristus ilmutab oma jumalikku väge andeksandmises ja teeb seda ka tänapäeval.

Tänasest Kirik & Teoloogia numbrist saab lugeda:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 6: tuhkapäev ja palvepäev (2Pt 1:1–11).

Imbi Arro, Jumal armastab sind, aga…

Urmas Karileet, Jeesus ilmutab oma jumalikku väge.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English