Arhiiv

Valeuudised (nr 320/ 26.1.2018)

Foto: Tuuli Varik

 

Fake news!  Erinevad meediakanalid kihavad valeuudistest.  Kes vibutab nende suunas murelikult ja hoiatavalt sõrme, kes levitab neid poliitilis-ideoloogilistel või ärilistel kaalutlustel suurima heameelega ja kes jagab nende eest suisa auhindu. Briti Collinsi sõnaraamat valis „valeuudised” möödunud 2017. aasta sõnaks ja ka paavst Franciscus on alles mõned päevad tagasi sel teemal teravalt sõna võtnud. Ta võrdleb valeuudiseid kavala mao strateegiaga paradiisiaias, kes eksitab inimest ohtlikult, pugedes  tema südamesse paljutõotavate, aga ebatõeste argumentidega. Seega ei ole midagi uut siin päikese all. Oleme komistanud taas iidse probleemi otsa, kus tõde ja eksitus peavad muutuvate vahenditega oma alalist heitlust.

Et see nii on, näitab kujundlikult ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme Jaan Lahe tänane artikkel gnostikute seksuaalriitustest. Nimelt kirjeldab ta, kuidas ka gnostikute liikumine võib olla sattunud omal ajal valeuudiste ohvriks ja tunnistus, mida ajalooannaalid meile neist pärandanud on, võib olla kõike muud kui erapooletu ja faktidele vastav pilt selle peavoolukiriku jaoks ketserliku liikumise rituaalsest praktikast.

Eksituse ohust kirjutab ka EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna õigeusu õppetooli koordinaator Tauri Tölpt, kui ta visandab pildi õigeusu kirikukäsitlusest, kus kiriku ajalugu ja ruum on võrdsustatud kogu loodu ajaloo ja universumiga. Selle keskmes on arusaam, et kirik asub igal pool, kus ühises ruumis kohtuvad loodu ja tema Looja. Aga kui see paradiislik olukord killustatuse ja eraldatuse läbi ka lõhutakse, kingib Jumal loodule igal ajastul temaga kohtumise võimalusi aegruumis. Meil tuleb hoida pilk selge ning süda avatud, et neid võimalusi ära tunda.

Ehkki sõna võib olla võimas relv valeuudiste teenistuses ja viia meid eksiteele, on ta samamoodi ka võimas tõe tunnistus, mille läbi Jumal oma väge ilmutab, nagu kirjutab tänases jutluses EELK Nõo koguduse õpetaja ja EELK Valga praostkonna praost Mart Jaanson. Jeesuse elu näitel võib väita, et tema sõnum, kerygma ei teostu kunagi ainult (ime)tegude läbi, vaid vajab jumaliku reaalsuse tajumiseks ja kogemiseks sõna. Sõna, millel on jumalik autoriteet, mis on usaldusväärne ja püsiv, sest selle taga oleval Jumalal ei ole muutuvaid poliitilis-ideoloogilisi või ärilisi huvisid, Tema huvi on vaid oma looduga ühenduse taastamine.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Tauri Tölpt, Kirik kui pühalik ilmaruum.

Jaan Lahe, Gnostikute seksuaalriitused – ketseritevastase poleemika stereotüüp või ajalooline tegelikkus?

Mart Jaanson, Jeesuse jumalik vägi (Tt 1:1-3)

Tšehhi protestandid kogusid 18 000 eurot Kongo Demokraatliku Vabariigi vägistamisohvrite toetuseks.

Prantsusmaa kirikud innustavad ökoloogilisele pöördele.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English