Arhiiv

Elu viisid (nr 318/ 12.1.2018)

Foto: Karin Kallas

Erinevatele inimestele on omane erinev eluviis – on võimalik elada paikselt või seigeldes, rahulikult või tormates, on võimalik elada endasse, sissepoole suunatult või teistele, väljapoole suunatult. Elamise viis sõltub suuresti isikust, kuid mitte ainult. Ka inimest ümbritsevad olud tingivad seda, millised valikud on üldse võimalikud. Nii on tagakiusatud usk olnud sunnitud elama sissepoole, ent vabaduse saabudes on usk end avanud väljapoole, maailmale.

Luterlaste eluviisist räägib Kirik & Teoloogia seekordne artikkel „Kirik avalikus ruumis“. Avalikus ruumis, st maailmas elavad kristlased nii üksikisiku kui kogukonnana. Luterliku Maailmaliidu koostatud uurimusdokument kirjeldab ning analüüsib seda, kuidas elab luterlik usuosadus avalikus ruumis ning kuidas ta suhestub sellega. Ilmselt ei tule üllatusena, et usu pilk näeb maailma Jumala tegutsemise paigana ning kohana, kus kirik kui usku jagavate inimeste osadus peab aktiivselt tegutsema. Kahes osas ilmuva dokumendi on tõlkinud Alar Helstein ning toimetanud Anne Burghardt.

Kirik & Teoloogia kolleegiumi liige Kreet Aun kirjutab oma arvamusloos organisatsioonide juhtimisest ning sellest, milliseid eeskujusid selleks leiame Jeesuselt. Ka juhtimise puhul on tegemist valitud tegutsemise, ning ehk ka elamise viisiga. See osutab meie suhtele teistega – millisesse olukorda paneme inimesed, kes vähem või rohkem meist sõltuvad. Aun toob välja, milliseid omadusi peetakse tänapäeva teaduse seisukohalt parimateks organisatsiooni juhtimise joonteks, ning tõdeb, et selliseid juhtnööre leiame me juba Piiblist.

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp kirjutab seekordses jutluses tõetunnetusest, küsib tõe objektiivsuse või relatiivsuse kohta ning nendib, et meile ei ole antud teada tõde sellisel kujul, et lihtsate juhtnööride järgi võiksime ära tunda ebajumalad ja valeprohvetid. Viimast asjaolu on muidugi lihtne märgata: üht usku jagavad inimesed peavad erinevaid asju usuga kooskõlalisteks ja vastuolulisteks. Kust sellisel juhul leida kindlus, lohutus ja tõde? Käpp vastab: usu aluses ja andestuses.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Luterlik Maailmaliit, Kirik avalikus ruumis, 1. osa.

Kreet Aun, Mõtteid koguduste juhtimise eripäradest.

Triin Käpp, Hoiatus ebajumalateenistuse eest (5Ms 13:1–5).

Ruum, kus õppimine ja usk saavad kohtuda – Paulinium Leipzigis.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English