Uudised ja oikumeenia

25 aastat esimese naise piiskopiordinatsioonist

30. augustil 1992. aastal seati evangeelses luterlikus kirikus esimest korda ametisse naissoost piiskop. Toona 47-aastane Maria Jepsen võttis Hamburgi Püha Miikaeli kirikus oma eelkäijalt piiskop Peter Kruschelt vastu ametiristi.

Maria Jespen valiti piiskopiks 4. aprillil 1992. aastal. Juba esimeses valimisvoorus sai ta 137 häälest 78, kusjuures tema vastaskandidaat Helge Adolphsen sai 44 häält.

Naiskandidaate oli piiskopivalmistel ka varem olnud: 1990. aastal õp Rut Rohrand Schleswigis ning 1991. aasta suvel õp Käthe Mahn, kes siiski valituks ei osutunud.

Oma esimese jutluse piiskopina pidas ta ligi 4000 kuulajale ning rõhutas selles evangeeliumi sõnumi selget vastandumist patriarhaalsele võimukasutusele ning paternalistlikule hoolitsusele. Soov ennast maksma panna on kirikus läbi aegade tülisid põhjustanud. Oma 18-aastase ametisoleku aja jooksul vältis ta autoritaarset juhtimist ning käskude ja oma mõjuvõimu ärakasutamist. Teemasid, mida ta käsitles oma piiskopiks ordineerimisel, rõhutas ta kogu oma ametisoleku aja. Kiriku mõõdupuuks pidas ta selle võimet ja soovi seista inimese kõrval.

Liberaalse ja feministliku teoloogi valimine ärritas konservatiivse lähenemise pooldajaid. Teoloogiaprofessor Peter Beyerhaus nimetas Maria Jespeni valimist piiskopiks „raskeimaks vaimulikuks katastroofiks“. Piiskop Jespeni arvates tuleb pidada tähtsamaks küsimusest, kas mees või naine, seda, et kiriku hääl oleks avalikkuses kuuldav. Ta pühendas palju aega ja energiat haiglate, hospiitside,  vanade- ja hooldekodude, kodutute varjupaikade, aidsihaigete ja lastekodude külastamisele.

2000. aasta aprillis valiti ta järgmiseks kümneks aastaks ametisse tagasi. 2010. aasta juulis teatas toona 65-aastane Jepsen oma tagasiastumisest, kuna tema piirkonnas tuli avalikuks vaimuliku poolt toime pandud seksuaalse väärkohtlemise juhtum. Kuigi Jensenil juhtumiga seotult mingit süüd ei olnud, otsustas ta enda sõnul võtta vastutuse, kaitsta kahjude eest piiskopiametit ja kogu kirikut.

Ametist lahkumise järel kolis ta koos abikaasaga elama Husumisse. Täna tõlgib ta muuhulgas regulaarselt heebreakeelseid Vana Testamendi „Heebrea keel on täis poeesiat ja toob elu profaansesse argipäeva,“ ütleb Maria Jepsen.

 

Allikas: ekd.de

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English