Arhiiv

Ühendus ajalooga (nr 285/ 26.5.2017)

Foto: Ergo Naab

 

Rahvasuus öeldakse: „Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta”. See õpetussõna kehtib, kui on väärtuslikke mälestusi, sest eksisteerib ju ka üks teine, vastupidise mõttega maksiim. Viimasega sedastatakse, et vanade asjade meelde tuletamine võib kahjulikuks osutuda. Ajaloost on õppida nii mõndagi. Ühed asjad tasub kokkuleppeliselt kõrvale lükata ja ära unustada, teisi sündmusi tuleb aga meenutades taaselustada. Tänane Kirik & Teoloogia number on eriliselt pühendatud ajaloole. Paralleelselt reaalajas toimuva EELK 100. Kirikukongressiga meenutame aega, kui toimus Eesti esimene Kirikukongress. Toome lugejani mitu artiklit, milles esitatakse ajaloolist materjali Eesti Vabariigi algusajast. Sellel keerulisel poliitilisel ajal pandi alus vaba Eesti vabale rahvakirikule, mis sai vabatahtlikkuse alusel koduks kõikidele soovijatele.

Avaldame 31. mail ja 1. juunil 1917. aastal toimunud ajaloolist kongressi kajastava artikli pealinna lehest Tallinna Teataja, mis näitab, kuidas esmakordselt Eesti kiriku ajaloos eestlased ise arutlesid luteri kiriku oleviku ja tuleviku üle, püüdes ühtlasi sõnastada ka Eesti vaba rahvakiriku projekti. Artikli ja selles kajastatava sündmuse ajaloolist konteksti on kirjeldanud Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumiliige Katri Aaslav-Tepandi.

Samuti toome lugejani peapiiskop Johan Kõpu I Kirikukongressi sissejuhatava ettekande, milles ta rõhutab uue kiriku demokraatiaprintsiipi: „Kiriku korraldus ja tegevus olgu edaspidi niisugune, et eesti rahval see tunne võib olla ja peab olema: see on meie oma kirik.”  Eesti kiriku jaoks olulise sündmuse mõistmiseks peab rääkima pöördelistest poliitilistest sündmustest, mis näitavad, missuguste ühiskondlike protsesside pingeväljas I Kirikukongress kokku tuli. Selle taustaga kattub üks haruldane kiri kunagiselt, baltisakslaste tagakiusamise eest Saksamaale põgenenud Tartu Ülikooli usuteaduskonna dekaan Karl Gustav Girgensohnilt.  Sada aastat vana kirja toob lugejateni pastor Kristjan Luhamets.

Jutluse rubriigis esitame aga täna 26. mail Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Toominga peetud jutluse Tartus toimuvalt EELK 100. Kirikukongressilt. Toomingas võrdleb vaba rahva kirikut koduga öeldes, et „[m]eie vaimset kodu on küll püütud naeruvääristada, küll maha suruda, küll hääbunuks kuulutada. Teda on riisutud ja varastatud, aga teda on oma pere liikmed kogu aeg ikka rohkem armastanud ja hoidnud.”

Innustavat lugemist!

 

Tänases numbris:

Karl Gustav Girgensohn, Kristjan Luhamets, Karl Girgensohni kiri Tartust. Allikapublikatsioon.

Johan Kõpp, Kiriku ja riigi vahekord.

Katri Aaslav-Tepandi, Eesti koguduste saadikute I Kirikukongress 31. mail ja 1. juunil 1917. Suurte sündmuste hoovuses.

Ants Tooming, Kõne Tartu Pauluse kirikus EELK 100 kongressi avajumalateenistusel 26.5.2017.

Uudis: Ungaris toimub antiikreligioonile pühendatud sümpoosium.

 

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English