Uudised ja oikumeenia

1. jaanuarist juhatab Tartu Ülikooli usuteaduskonda Urmas Nõmmik

fail_urmas-nommik-portraitAlates 1. jaanuarist 2017 on Tartu Ülikooli (TÜ) usuteaduskonna juhataja Vana Testamendi ja semitistika dotsent Urmas Nõmmik. Teaduskonna nõukogus toimusid valimised 14. novembril 2016. Vastavalt Tartu Ülikooli põhikirjale valitakse instituudi juht kolmeks aastaks ja ta täidab oma ülesandeid instituudi juhina lisaülesande korras. Õiguslikult on usuteaduskond instituudi staatuses.

Nõmmik lõpetas 1997. aastal usuteaduskonna bakalaureuseõppe ning selleks ajaks kujunes välja sügavam huvi Vana Testamendi vastu.  Järgnes magistrantuur ning 2000. aasta sügisel astus Nõmmik TÜ ja Marburgi Ülikooli usuteaduskonna doktorantuuri. 2008. aastal valmis tema doktoritöö „Die Freundesreden des ursprünglichen Hiobdia­logs. Eine form- und traditionsgeschichtliche Studie” („Algse Iiobi dialoogi sõprade kõned. Vormi- ja traditsioonilooline uurimus”).

Nõmmiku põhiliseks uurimisvaldkonnaks on Vana Testamendi poeesia ja tarkuskirjandus, eriti aga Iiobi raamatu sõprade kõnede tarkuskirjanduslik teoloogia, nende traditsioonilugu ning poetoloogia nagu ka esiisade lugude motiivilugu. Lisaks on ta tegelenud põhjalikult Uku Masingu pärandiga.

Nõmmiku juhendamisel on kaitstud nii magistri- kui bakalaureusetöid. Praegu juhendab ta ühte doktoranti. Samuti on ta avaldanud muljetavaldava hulga teaduslikke publikatsioone.

Urmas Nõmmik osaleb aktiivselt kogukonna töös ja ühiskondlikus elus. Ta on mitme erialaorganisatsiooni liige (European Association of Biblical Studies, Eesti Akadeemilise Usundiloo Selts, Society of Biblical Literature). 2013. aastal avaldas ta Tartu Ülikooli Kirjastuse raamatusarja „Piibel kontekstis“ Iiobi raamatu kommenteeritud uustõlke. Tal oli aastatel 2012–2015 PUT „Religioossete gruppide formaalsed ja teoloogilised markerid hilises Vana Testamendi ja lähedases kirjanduses“.

 

Allikas: www.us.ut.ee (Tartu Ülikooli usuteaduskond)

 

Kuula järgi ka vestlust Urmas Nõmmikuga Tartu Ülikooli usuteaduskonna rolli ning usu ja teaduse seoste üle ERR Vikerraadio 11.12.2016 saates Kirikuelu.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English