Uudised ja oikumeenia

DOKUMENT: „Üheskoos lootuses“. Caritas Internationalise ja Luterliku Maailmaliidu maailmateenistuse osakonna ühiste kavatsuste deklaratsioon

Toimetaja eessõna

Reformatsiooni 500. aastapäeva oikumeenilise tähistamise raames kirjutati 31. oktoobril 2016 Rootsis Lundis alla Rooma-Katoliku Kiriku suurima humanitaarabiorganisatsiooni Caritas Internationalis ja Luterliku Maailmaliidu maailmateenistuse osakonna ühiste kavatsuste deklaratsioon. Koostööst humanitaarabi vallas saab edaspidi katoliiklaste ja luterlaste nähtavaim koostöövorm maailmas.

 

1. Preambul

Caritas Internationalis, loodud 1951. aastal, on Rooma-Katoliku Kiriku sotsiaalne ja õiguslik haru. Samal ajal on see 200 riigis ja piirkonnas esindatud 165 rahvusvahelise organisatsiooni konföderatsioon ning Püha Tooli keskne organisatsioon. Teenida, toetada ja kaitsta vaeseid: organisatsiooni missioon on edendada armastuse tsivilisatsiooni, mis põhineb kiriku sotsiaalsetel ja muudel õpetustel ning mida arendatakse viie keskse strateegilise suuna ümber; need on: Caritas kiriku südames; päästa elusid ja kujundada ümber kogukondi; edendada inimkonna jätkusuutlikku, terviklikku arengut; rajada üleilmset solidaarsust; teha Caritase konföderatsioon efektiivsemaks.

Esimesel kohtumisel on sihiks toetada ja edendada partnerluse ning oikumeenilise ja religioonidevahelise koostöö kultuuri.

LML on hõivatud diakoonia ja teenimisega alates oma asutamisest 1947. aastal. Maailmateenistuse osakond, LML-i diakoonia haru, keskendub humanitaarse toetuse, arenguabi ja kaitsmise abil eriti pagulaste ja siseriiklike ümberasujate vajadustele. LML on pühendunud koostööle teiste kristliku maailma osaduskondadega ja usupõhiste organisatsioonidega (UPO-d), et saavutada laiem ulatus ja laialdasem mõju, seades õigustele tugineva lähenemisega sihiks kohalike rahvastikugruppide suuremad õigused.

Caritas Internationalis ja LML-i maailmateenistuse osakond on viimaste aastakümnete jooksul koos töötanud mitmel puhul paljudes riikides ja regioonides, tegeledes vaesuse ja humanitaarkriiside algpõhjustega. Caritase liikmesorganisatsioonid on samuti töötanud koos LML-i maailmateenistuse osakonnaga.

Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise puhul on Luterlik Maailmaliit ja Rooma-Katoliku Kirik astunud samme leppimise suunas ja liikunud edasi ühise teenimise alal, et väljendada ja tugevdada oma pühendumust ühtsuse otsimisel. See väljendub luterliku ja katoliikliku konsultatsiooni dokumendis „Konfliktist osaduseni“ („From Conflict to Communion“), mille viies oikumeeniline imperatiiv kutsub ühisele diakoonilisele tegevusele. Seal öeldakse:

„Katoliiklased ja luterlased peaksid kuulutamise ja teenimisega koos tunnistama Jumala armu maailmas“. § 243 ütleb: „Oikumeeniline tegelemine kiriku ühtsuse nimel ei teeni ainult kirikut, vaid maailma, nii et maailm võiks uskuda“.

Rahvusvaheline kogukond kutsub ka eriti UPO-sid aktiivselt pühenduma Jätkusuutliku Arengu Eesmärkide (Sustainable Development Goals) tegevuste teostamisele, tehes tööd äärmusliku vaesuse väljajuurimise suunas ühe põlvkonna jooksul. Katoliiklikus maailmas on mitmeid kollektiivse tegevuse ruume (mille hulgas on Katoliiklike Organisatsioonide Foorum) ja laiemas kristlikus maailmas on olemas ACT Allianss, milles LML on liige ning millega Caritas Internationalis on olnud seotud palju aastaid.

Me usume, et usulised kogukonnad ja organisatsioonid, millega nad on seotud, on ainulaadsel viisil määratud võitlema äärmusliku vaesusega kogu selle ulatuses. Mitte ainult sellepärast, et need kogukonnad on kõikjal maailmas olemas, vaid ka sellepärast, et nad on ette valmistatuna, organiseerituna ja varustatuna parimad reageerijad õnnetustele, parimad inimkonna tervikliku jätkusuutliku arengu edendajad ning inimelude parimad kaitsjad. Mis meid tegutsema paneb, on meie usk, ja ilmalikustunud maailmas tähendab see suurt erinevust: julgust, pühendumust, visadust, riskide võtmist, usku, et Jumal on meiega, kui vastustame kurja ja kujundame ümber elusid.

Kahe üleilmse kristliku organisatsioonina, mis tegutsevad inimväärikuse ja sotsiaalse õigluse nimel, otsustame ühendada käed. Et tuua lootust. Et tunnistada ja tegutseda üheskoos, ilma olemata eksklusiivsed. Ja et kutsuda meie liikmeid tegutsema koos oma partnerite ja sõpradega koha peal.

 

2. Eesmärk

Ühiste kavatsuste deklaratsiooni üldine eesmärk on koondada ja arendada vastastikust inspireerivat suhet, millest on kasu inimestele, keda teenime, toetada ja kaitsta, tuginedes jagatud väärtustele ja visioonile selle kohta, kuidas meie organisatsioonid saaksid koos töötada tänapäeva maailmas.

Caritas Internationalis ja LML-i maailmateenistuse osakond püüavad laiendada ja süvendada oma suhteid ja koostööd kõikidel tasemetel. Me soovime:

 • otsida võimalusi,
 • pühenduda koostööle, kus see on kohane,
 • korraldada regulaarseid strateegilisi arutelusid,
 • jagada teadmisi, väljakutseid ja võimalusi,
 • kindlustada, et liikmed, töötajad ja vabatahtlikud mõistavad Ühiste kavatsuste deklaratsiooni ja püüavad töötada koos harmooniliselt ja koostööaltilt.

 

3. Koostöö valdkonnad

LML-i maailmateenistuse osakond ja Caritas Internationalis soovivad töötada koos järgmistes valdkondades maailmatasemel:

 • pagulased, siseriiklikud ümberasujad ja migrandid,
 • rahu edendamine ja lepitamine,
 • humanitaarne valmisolek ja reageerimine,
 • Jätkusuutiku Arengu Eesmärkide juurutamine,
 • uskudevaheline koostöö ja selle kavandamine.

 

4. Konkreetsed rakendusmehhanismid

Caritas Internationalis ja LML-i maailmateenistuse osakond soovivad:

 • korraldada regulaarseid strateegilisi arutelusid kokku lepitud teemadel, kaasates erieksperte,
 • korraldada ühisprogramme, kus võimalik,
 • kutsuda meie osalisi üles töötama koos ja seda ühiselt kavandama rahvuslikul/ piiskopkondlikul/ kohalikul tasandil, pidades võimalusel nõu vastavate liikmesorganisatsioonidega doonorriikides, valdkondades, millele on viidatud ülalpool ja mida on täpsustatud lokaalselt, kaasa arvatud võimekuse kasvatamine, uskudevaheline tegevus, kohaliku kodanikuühiskonna tugevdamine,
 • kohtuda iga-aastaselt, et väärtustada tehtud tööd ja kavandada järgnevat,
 • teavitada sellest, mida oleme saavutanud.

 

Alla kirjutatud reformatsiooni ühise oikumeenilise meenutamise puhul Rootsis Lundis,

31. oktoobril 2016

Caritas Internationalise nimel peasekretär Michel Roy

LML-i maailmateenistuse osakonna nimel direktor Maria Immonen

 

Vt originaali siit. Tõlkinud Urmas Nõmmik.

 

Vt ka Ühisavaldus katoliiklaste ja luterlaste ühisel reformatsiooni meenutamisel Lundis, 31. oktoobril 2016 (K&T nr 256/ 4.11.2016).

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English