Arhiiv

Taevase peegeldus maal (nr 256/ 4.11.2016)

Foto: Karin Kallas

Foto: Karin Kallas

Seekordne Kirik & Teoloogia number jätkab tähistamise vaimus – reformatsiooni, leppimise ning usuteaduse viljelemise tähistamise. Nii artikkel kui arvamuslugu toovad meie mõtteisse reformatsiooni erinevaid külgi. EELK Harju-Madise Püha Mattiase koguduse õpetaja Joel Siim kirjutab Martin Lutheri seisukohtadest ning kriitikast tema kaasaegse missapraktika kohta ja toob välja olulisimad luterlikud missakorrad. Ka muutus missapraktika valdkonnas sai impulsi reformatsiooni teoloogilisest keskpunktist: õigeksmõistuõpetusest.

Eesti Kiriku reporteri Rain Soosaare lugu on inspiratsiooni saanud usupuhastusest ning katoliiklaste ja luterlaste ühisest reformatsiooni meenutamisest Lundis. Soosaar tuletab meelde ning paneb südamele, et see, mis on usu kese, – see on evangeelium – ei muutuks sekundaarseks või hägustuks hoopis teiste aktuaalsete küsimuste kõrval. On hulk probleeme või teemasid, mis on inimestele olulised, kuid esmalt „pigem peaksime alustama sellest, et heidame kõik oma kultuurilistest, poliitilistest ja religioossetest eelarvamustest tulenevad arusaamad kõrvale ning kuulame avatud meele ja südamega, mida Jeesusel ja Paulusel meile öelda on.“ Ideaal on, et inimene ise saaks tunnistuseks Jumala olemasolust.

Möödunud nädalal tähistas Tartu Ülikooli usuteaduskond 25. aastapäeva oma taasavamisest. Sel puhul pidas jutluse EELK Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp. Käpp julgustab nii praeguseid kui tulevasi usuteaduse õpilasi ning juba õppinuid teadvustama oma kohta teoloogidena ühiskonnas. Teoloog on ühiskonnas tõlk ja siduja. See roll saab nähtavaks ka usu sees, nimelt oikumeenias. Oikumeenia kaudu leitakse, et erinevate identiteetidega usklikel on midagi otsustavalt ühist, mis seob nad kokku. Usuteadlasel on potentsiaal leida ka see ühisosa ühiskonnas, mis koosneb erinevatest inimestest, huvidest, institutsioonidest ja teadmistest. Tal on potentsiaal olla tõlk ja siduja selles mitmekesisuses.

Avaldame ka katoliiklaste ja luterlaste ühisavalduse, mis tehti 31. oktoobril Lundis, kui üheskoos meenutati reformatsiooni 500. aastapäeva. See on kindlasti sündmus, mida tähistada, sest tegemist on nimelt otsustava ühisosa leidmise, äratundmise ning tunnustamisena. Maailma iseloomustavas lõpmatus mitmekesisuses polegi see nii lihtne ja ensestmõistetav, kui ehk võib näida.

Head ühist lugemist!

 

Tänases numbris:

Joel Siim, Martin Lutheri missareformi eelloost.

Rain Soosaar, Kristlasi ühendagu ustavus evangeeliumile.

Triin Käpp, Usuteadus kui sidumiskunst (1Ms 1:1-5, 2:2-3). Jutlus Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise 25. aastapäevaks.

Ühisavaldus katoliiklaste ja luterlaste ühisel reformatsiooni meenutamisel Lundis, 31. oktoobril 2016.

 

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2015. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English