Arhiiv

Tarkuse puu (nr 246/ 26.8.2016)

Tamm

Foto: Tõnu Tepandi

 

Tamme nimetatakse vahel ka tarkuse puuks, paljudes rahvausundites on tamm püha puu. Homo sapiens – tark inimene. Miks on teadusterminoloogias antud meie liigile selline nimetus? Ju see nime andja taipas meile antud ülesannet areneda, õppida, saada targaks. Sest Looja lõi inimese endanäoliseks – ja meie elu ongi Jumala Tarkuse poole liikumine. Ja nõnda me saama öelda, et õppimine, tarkus on püha. Algamas on tarkuse kuu.

Teadmiste ja oskuste omandamisel on oluline roll õpetajatel, eesminejatel. Õppimine on õpetaja ja õpilase ühine teekond, kus on oluline vastastikune usaldus. Artiklite rubriigis tutvustab EELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Siimon Haameri oma magistritööd „Mentorlus ja vaimulik juhendamine EELK vaimulikkonnas“.  Avades vaimuliku juhendamise olemust ja kujunemislugu kristliku traditsiooni kontekstis ja EELK-s toimunud mentorluse teemakäsitlust, tõdeb Haamer:  „EELK vaimulikkonnas kasutatakse mentorluse mõistet pigem noorte vaimulike toetamise ja nõustamise kontekstis ning vaimuliku juhendamise mõistet, rääkides vaimuliku kasvamise toetamisest, pidades silmas eeskätt staažikamaid ametivendi. /…/ Kirikus praktiseeritavat mentorlust ei saa mingil juhul käsitleda lahus kristlikust pärimusest ning see ei toimi vaimuliku osaduseta. /…/ Seetõttu olen seisukohal, et kirikus teostatav mentorlus avaldub suhtes, mis annab tunnistust Jumala kohalolust, ning viib kõiki osapooli sügavamale jumalatundmisele, mis on omakorda allikaks armastuse tegudele Kristuses.“

Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja ja religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar vaatab lootusrikkalt usuteaduskonna algavale  õppeaastale: „Usuteaduskonna iga uus õppeaasta toob kaasa uut ja veel tundmatut. See puudutab uusi üliõpilasi, õppetöö korraldust, teadustööd ja arendustegevust. Aga usuteaduskonnas on ka vana tuntud headuses. Tänavuse vastuvõtu tulemusena alustavad bakalaureuseastmes üheksa, magistriastmes kaksteist ja doktoriastmes kaks uut üliõpilast. Magistriastme üliõpilased jaotuvad usuteaduse ja religiooniuuringute vahel. Tavakohaselt oli doktoriõppesse suur konkurss, kus kümnekonna kandidaadi jaoks oli kahjuks vaid kaks õppekohta.“

Avaldame Tartu Ülikooli usuteaduskonna judaistika lektori Anu Põldsami fotomõtiskluse „Mis puust oled sa tehtud?“ See on esimene sellelaadiline mõtisklus meie ajakirjas, millistega loodame edaspidi veelgi mitmekesistada jutluste ja mõtiskluste rubriiki. Aga täna küsib Anu Põldsam: „Kas su juured on sügaval maapõues või harali murukamara all või ripuvad hoopis õhus? /…/ Ja mida ümisevad su aastaringid, kui kellegi tundlikud sõrmed neist üle libisevad. Mida sahistavad su lehed, kui nad on just pungunud, ja siis, kui nad on kohe langemas? Mis puust oled sa tehtud?“

 

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Siimon Haamer, Mentorlus ja vaimulik juhendamine EELK vaimulikkonnas.

Tõnu Lehtsaar, Usuteaduskond astub uude aastasse.

Anu Põldsam, Mis puust oled sa tehtud?

Lisaks täiendus rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2015. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia  väljaandmist toetama!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English