Arhiiv

Mõistmise ja kommunikatsiooni püha (nr 231/ 13.5.2016)

Foto: Karin Kallas

Foto: Karin Kallas

Nelipüha on mõistmise ja kommunikatsiooni püha. Ja seda püha on meile tõesti väga vaja, sest me räägime mööda – üksteisest mööda, iseendast mööda, Jumalast mööda. Me räägime mööda paha aimamata ja paha aimates, meeltele märkamatult ja meelega. Kes viiks kokku, ühendaks ja tõlgiks? Ühendaks meie rääkimise ja olemise teistega, iseendaga, Jumalaga? Seda olukorda ei lahenda „Google Translate” ja informatsiooniajastu digitaalne nelipüha. Vaja oleks sisestusvälja, millesse saaks asetada terve elu – iseenese, teise ja Jumala –, et tekiks uutmoodi laused ja lugu, uutmoodi mõistmine ja kommunikatsioon.

Tänase numbri nelipüha jutluses avab EELK Viru praostkonna abipraost ja Kadrina Püha Katariina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikson Vanast Testamendist pärit Paabeli torni ehituse loo valguses inimese olukorda, lootusetust ja lootust. Inimese iseendale monumendina ehitatava torni kõrkus ja kõrgus varjutab tõelist mõistmist ja kommunikatsiooni. See varjutab tõeliselt ühendava sõna, milleks on nimi, mis pole meie tehtud ega ehitatud: „Kui oleks üks ühine nimi, mis pole inimeste endi tehtud… Kui ometi tuleks Püha Vaim taas appi, et võiksime kogeda ühtsust Temas!”

Paabeli torniehituse näiline edu paneb meid küsima tõelise edu ja edukuse järele. EELK vikaarõpetaja ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Kultuurhariduse osakonna juhataja Allan Kährik kirjutab oma arvamusloos „Edukas vaimulik ja kaheksa surmapattu” eksimuse rasketest kivides, mis viivad meid eduka elu torniehitusel tasakaalust välja ja ähvardavad sügavikku kiskuda. Sellisena võivad need aga paradoksaalsel kombel olla ka õnnistuseks, silmade avajaks inimese suutmatuse ja Jumala armu lõputu suuruse suhtes: „Teame ju, et kus patt on saanud suureks, on arm saanud ülisuureks ning permanentne meeleheide mõnest kurjast eksimusest minevikus võikski õigupoolest olla see, mida patuks Püha Vaimu vastu arvata.”

Tänases numbris ilmub ka viimane osa Alar Laatsi kaasakiskuvast vanade patriarhaatide loost, käsitledes Jeruusalemma ja Siinai Mäe Ortodoksse Kirikut. Tähistades nelipühal ka kiriku sündi Vaimu täis sündmustest Jeruusalemmas, on põnev lugeda Jeruusalemma kiriku raputustest ja keerdkäikudest kirjut ajalugu. Ühtlasi on kiriku ajalugu paraku elavaks illustratsiooniks ülal kõlanud palve aktuaalsusele: „Kui ometi tuleks Püha Vaim taas appi, et võiksime kogeda ühtsust Temas!”

Vaimu ja mõistmist täis püha!

 

Tänases numbris:

Alar Laats, Vanad patriarhaadid: Jeruusalemma ja Siinai Mäe Ortodoksne Kirik.

Allan Kährik, Edukas vaimulik ja kaheksa surmapattu.

Meelis-Lauri Erikson, Ma saan sinust aru! (Ap 2:9-11). Nelipühajutlus.

Lisaks täiendus rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

• Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia  väljaandmist toetama!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English