Esiletõstetud lood

Elavad sõnad. Päevapalve kolmainupühaks

Throne_of_Mercy_-_Cambrai_Missal

Armutroon: miniatuur ühest Cambrai’ munitsipaalraamatukogu missaraamatust (Cambrai, Bibliothèque municipale ms. no. 224)

Armas Taevane Isa,

kõnelev Jumal, kelle sõnad sünnitavad mitteolemise ja olemise erinevuse, loovad ja teevad elavaks.

Me kiidame ja täname Sind, Issand, kes Sa tuled oma armus meie juurde loojana ja vabaduse lättena.

Me tunnistame, et unustame, eirame või eitame ikka ja jälle, et meie ja maailma olemasolu kõneleb Sinust ja Sinu tahtest olla osaduses ja end jagada.

 

Issand Jeesus Kristus,

kõnelev Jumal, kes Sa kannatasid ja surid meie eest, et vabastada meid elule Sinu armu osaduses.

Me ülistame ja täname Sind, Issand, kes Sa ülestõusnuna oled maailma valgus ja kõneled meiega lepituse sõnas ja söömaajas.

Me palume, tule oma vabastava rõõmusõnumiga, pattude andeksandmise kuulutusega, iseenda tõelise ligioluga meie südamesse, et mitte ainult meie huuled, vaid kogu meie elu võiks tunnistada tõotatud osadusest, kus lahkhelid vaimus ja teised erinevused mitte ei lahuta, vaid on armu rikkuses lepitatud.

 

Püha Vaim,

kõnelev Jumal, kelle arm avab meie silmad Jumala kirkusele ristilöödud Jeesuses ning laseb meil kogeda inimkonda ja kaasinimest Jumalast lähtuva ja vabastatuna.

Ma austame ja täname Sind, Issand, Sa vabastava tõe Vaim, Sa elavate sõnade Vaim.

Me palume, tule ja lase meil teenida Jumalat armus ja tões, iseendas ja iseendast kõneleva Kolmainu kiituseks ja meie kaasloodute hüvanguks.

Kirkus on igavesti Sinu, Sa armu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.

 

Thomas-Andreas Põder (1976), dr. theol., EELK vikaarõpetaja, on EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia erakorraline dotsent ja Tartu Ülikooli süstemaatilise usuteaduse erakorraline teadur, Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu liige.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English