Arhiiv

Usk, julgus ja usaldus (nr 227/ 15.4.2016)

Leht1

Foto: Karin Kallas

 

Julgus ja usaldus on usu põhialused. Uskudes pole alati võimalik kindlalt, eksimatult, tõenduspõhiselt teada – saab vaid usaldada. Ja selleks on vaja julgust. Et olla julged, peame otsustama käituda oma loomupärase arguse ja hirmu kiuste. Seda on eriti oluline meeles pidada aegadel, mil isegi kõige väiksemad raskused tunduvad mäesuurused ja kõik uus ning harjumatu kohutab.

Tänane arvamusloos räägivad Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige, teatriteadlane Katri Aaslav-Tepandi ja teatripedagoog Tõnu Tepandi Eestisse saabuvate sõjapõgenike aitamise probleemidest, millega puutuvad kokku need kogudused, kes on otsustanud oma abi pakkuda. Praeguste sündmuste valguses, mis puudutavad ühiskonna liikmetena meid kõiki, on julgus ja usaldus eriti olulised. Julgus mõelda, öelda, otsustada ja tegutseda, usaldades iseennast, kaaskodanikke ja Jumalat. „Mõnikord on vaja väga suurt julgust, et välja öelda oma arvamus, mida sa tegelikult ühest või teisest asjast arvad. Mõnikord on vaja väga suurt julgust ja lisaks tarkust, et tunnistada enesele, mida sa tegelikult tahad. Ja mõnikord on vaja suurt julgust, et kahe eelneva põhjal tegutseda oma südametunnistuse järgi. /…/ Tuleb sündinud olukorda ja iseennast selles olukorras usaldada ning oma otsustes usaldada Jumalat, Teda, kes pani meisse igaviku. Tuleb usaldada oma sisetunnet, oma südant.”

Uskumise ja usaldamise suhet ning olulisust vaatleb Piibli usueeskujude katsumuste kaudu ka tänase jutluse autor, Jüri koguduse diakon ning EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse magistrant Ülo Liivamägi. Ta meenutab meile, et „inimene mõistetakse õigeks seeläbi, et kui inimene usub (et Jeesus kandis meie eest kõik meie eksimused), siis Jumal arvestab sellise inimesega kui õigega.  /…/ See usk ei ole inimese oma saavutus, vaid usk on evangeeliumi kaudu inimeses loodud ja temale kingitud. Tehes kellegi usklikuks, on Jumal teinud ta ka enda silmis õigeks.”

Artiklis tutvustab EEKBL Tartu Salemi Baptistikoguduse pastor Toivo Pilli mõningaid 16. sajandi anabaptismi tunnusjooni jüngerluse vaatenurgast. Ta vaatleb kolme teemat, mis  seostuvad anabaptistliku käsitlusega kristlikust elust: Kristuse-kesksus, kogukonna tähtsus ja kannatuste aktsepteerimine. „Need teemad ei ole ammendavad, kuid võivad inspireerida, vahest isegi korrigeerida tänapäeva vabakirikutes levivat arusaama jüngerlusest.”

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Toivo Pilli, Varane anabaptism ja jüngerlus. Mõtteid tänapäevaks.

Katri Aaslav-Tepandi, Tõnu Tepandi, Mõnikord on vaja väga suurt julgust.

Ülo Liivamägi, Uskumise vajalikkus (1Ms 22:1–13).

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Vaata ka 2011.–2015. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia  väljaandmist toetama!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English