Uudised ja oikumeenia

Luterliku Maailmaliidu diakooniatöö uuendamise töögrupp saab kokku Tallinnas

logoLML23.-26. veebruarini peab Tallinnas oma töökoosoleku Luterliku Maailmaliidu (LML) diakooniatöö uuendamise töörühm.

Pealkirja „Convivality & Theology” all toimuv kohtumine keskendub nelja-aastase töö tulemusena valminud dokumendile „Re-forming Community Diakonia in Europe”, selle valmimise protsessi analüüsimisele ning ettepanekute esitamisele 2017. aastal Namiibias toimuvale Luterliku Maailmaliidu konverentsile.

Eesti esindajana töörühmas osalev õpetaja Avo Üprus usub, et kõnealune dokument kujuneb järgnevateks aastateks suuna andja LML-i diakoonia-alasele tegevusele kogu maailmas. Ka peab ta oluliseks, et kirik oleks ühiskonnas nähtav ning pakuks ka kirikusse mittekuuluvatele inimestele vajalikke teenuseid.

Töögrupi liikmed tutvuvad Eestis ka kiriku rolliga siinses sotsiaaltöös. Selleks külastatakse EELK Diakooniahaiglat, Tallinna Vanglat, Peeteli kirikut ja sealset sotsiaalkeskust ning ka just uuendatud luterlikule diakooniakäsitlusele tuginedes rajatud Harkujärve kogukonnakeskust.

Teispäeval, 23. veebruaril võtab kokkutulnuid vastu peapiiskop Urmas Viilma, kes annetab töögrupi juhile Eva Sibylle Vogel-Mfato’le ka EELK koostöömedali. Külalised lahkuvad Eestist reedel, 26. veebruaril, et taas kohtuda juba järgmisel aastal Namiibias, LML konverentsil.

Avo Üpruse sõnul on põhjust olla tänulik selle üle, et ka Eesti on saanud anda oma panuse diakooniatöö reformimisel väga sisulise ja vajaliku dokumendi väljatöötamisel.

Luterlik Maailmaliit on ülemaailmne, 98 riigis enam kui 142 miljonit luterlast koondav osaduskond. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik kuulub selle 1949. aastal loodud organisatsiooni asutajaliikmete hulka. Diakooniatöö on kristliku usu juurde lahutamatult kuuluv praktiline ligimesearmastuse väljendus, mis seisneb mitmesugustes sotsiaalvaldkonda puututavates tegevustes.

Allikas: EELK, vt siit.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English