Uudised ja oikumeenia

Püha ja Suur Sinod toimub Kreetal 2016. aasta juunis

Foto: The Orthodox Church

Foto: The Orthodox Church

Õigeusu kiriku Püha ja Suur Sinod kohtub selle aasta juunis. Otsus kokku kutsuda Püha ja Suur Sinod Kreetal, mitte oikumeenilise patriarhi peakorteris Konstantinoopolis, tuleneb „erilistest objektiivsetest tingimustest“, st hiljutisest Vene-Türgi kriisist, mille tõttu ei saa Moskva patriarh Kirill ja tema delegatsiooni Konstantinoopolit külastada.

Püha ja Suure Sinodi teemade hulka kuuluvad järgmised kümme:

  1. Õigeusu diasporaa.
  2. Autokefaalsuse määramise kord.
  3. Pooliseseisvate kirikute autonoomia administreerimiskord autokefaalsete kirikute raames, nt Soome õigeusu kirik oikumeenilise patriarhaadi jurisdiktsioonis.
  4. Diptühhonid. See on autokefaalsete kirikute kord, mille järgi vastavalt aule ja asetusele meenutatakse kirikute juhte.
  5. Ühise kalendri probleem. Mõned õigeusu kirikud kasutavad veel vana Juliuse kalendrit (nt Vene ja Jeruusalemma patriarhaat), samas kui teistel on kasutusel ümber töötatud Juliuse kalender (nt oikumeeniline patriarhaat, Aleksandria patriarhaat ning Küprose, Kreeka ja Albaania kirikud). Sinod peaks edendama ühist praktikat.
  6. Kanoonilise abielu takistused, eriti kristlastevahelise abielu korral.
  7. Paastumine. Nt kas peaks muutma kaanoneid kolmapäevase ja reedese paastumise kohta?
  8. Õigeusu kirikute suhe ülejäänud kristliku maailmaga.
  9. Õigeusk ja oikumeeniline liikumine.
  10. Kohalike õigeusu kirikute kaastöö kristlike ideaalide nagu rahu, vabadus, vendlus ja armastus nimel; rassilise ning muu diskrimineerimise kõrvaldamine.

Nendest kümnest teemast on seni heaks kiidetud vaid kaheksa, punktid 2 ja 4 ei ole heakskiitu veel leidnud. Lisaks sellele tuleb veel arutada Püha ja Suure Sinodi korraldamise üle. Mõned kirikud soovivad Püha ja Suurt Sinodit edasi lükata.

Oikumeeniline patriarh Bartolomeus rõhutas, et „meile kuulub nüüd suur vastutus, ilma edasise edasilükkamiseta, pöörata see nägemus [õigeusu kiriku Pühast ja Suurest Sinodist] tegelikkuseks.“

Allikas: The Orthodox Church; vt siit.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English