Uudised ja oikumeenia

Paavst Franciscus, Luterliku Maailmaliidu president piiskop Munib Younan ja peasekretär Martin Junge osalevad usupuhastuspühal reformatsiooni alguse 500. aastapäeva üritustel ja ühispalvusel Lundis

Lundi katedraal. Foto: Beth M527 (Flickr).

Lundi katedraal. Foto: Beth M527 (Flickr).

Käesoleva aasta usupuhastuspühal meenutavad rooma-katoliku kirik ja Luterlik Maailmaliit (LML) Rootsis Lundis ühiselt reformatsiooni alguse 500. aastapäeva. Kavandatud ürituste raames viiakse läbi ühiselt ette valmistatud oikumeeniline palvus, millest võtavad osa paavst Franciscus, Luterliku Maailmaliidu (LML) president Munib Younan ja LML peasekretär Martin Junge. Palvuse ning sellele järgnevate ürituste korraldajateks on Luterlik Maailmaliit ja Vatikan koostöös Rootsi luterliku kiriku ja Stockholmi katoliku piiskopkonnaga. Palvus viiakse läbi hiljuti spetsiaalselt reformatsiooni 500. aastapäeva ühiseks meenutamiseks koostatud korra järgi.

„LML-i jaoks on 2017. aasta reformatsioonijuubeli juures oluline, et selle meenutamine toimuks oikumeenilises vaimus,“ lausus LML-i peasekretär Martin Junge. „Ma olen sügavalt veendunud, et töötades luterlaste ja katoliiklaste vahelise lepituse nimel, töötame me selle nimel, et konfliktidest ja vägivallast lõhestatud maailmas oleks rohkem õiglust, rahu ja leppimist.“

Kardinal Koch, Paavstliku Kristlaste Ühtsuse Edendamise Nõukogu president, lisas, et keskendudes üheskoos jumalaküsimuse kesksusele ning kristotsentrilisele lähenemisele, on luterlastel ja katoliiklastel võimalik reformatsiooni meenutada mitte pelgalt pragmaatiliselt, vaid kantuna sügavast usust ristilöödud ja ülestõusnud Kristusesse.

„Rootsi kirik ütleb rõõmu ja ootusega tere tulemast Luterlikule Maailmaliidule ja katoliku kirikule, kui nad tulevad Rootsi, et meenutada Lundis ühiselt reformatsiooni 500. aastapäeva,“ lausus Rootsi kiriku peapiiskop Antje Jackelén. „Me palvetame koos terve Rootsi oikumeenilise perega, et selle tähtpäeva meenutamine aitaks kaasa kristlaste ühtsusele meie maal ja kogu maailmas.“

„Oikumeeniline olukord siinses maailma nurgas on ainulaadne ja huvitav. Ma loodan, et see kohtumine laseb meil vaadata homsesse selliselt, et me saaks olla Jeesuse Kristuse ja Tema evangeeliumi tunnistajateks meie sekulariseerunud maailmas,“ sõnas Anders Arborelius OCD, Rootsi Katoliku Kiriku piiskop.

Lundi katedraalis läbiviidav ühispalvus on seotud 2013. aastal ilmunud luterlaste ja katoliiklaste rahvusvahelise dialoogidokumendi „Konfliktist osaduseni“ retseptsiooniprotsessiga. Seda dokumenti on laialt levitatud nii luterlikes kui katoliiklikes kogudustes üle kogu maailma. Tegu on katoliiklaste ja luterlaste esimese püüdega kirjeldada ühiselt reformatsiooni ja selle püüdluste lugu.

Järgides dokumendi „Konfliktist osaduseni“ peasõnumeid, sisaldab ka ühispalvuse kord tänu, patukahetsuse ja maailma ees ühise tunnistuse andmise elemente. Eesmärgiks on tänada reformatsiooni andide eest ja kahetseda reformatsioonile järgnenud kiriku lõhenemist ja vastastikku üksteisele läbi aastasadade põhjustatud valu.

Aasta 2017, mil täitub 500 aastat reformatsiooni algusest, tähistab ka luterlaste ja rooma-katoliku kiriku vahel peetava teoloogilise dialoogi alguse 50. aastapäeva. Selle oikumeenilise dialoogi silmapaistvaimaks tulemuseks on õigeksmõistuõpetuse ühisdeklaratsioon, mis allkirjastati mõlema kiriku esindajate poolt aastal 1999. aastal ning mille sõnumit toetas 2006. aastal ametlikult ka Ülemaailmne Metodistide Nõukogu. Selle deklaratsiooniga lõpetati luterlaste ja katoliiklaste vahel õigeksmõistuõpetuse üle sajandeid peetud dispuut.

Allikas: LML, vt siit.

 

Vt ka samal teemal varem ilmunud:

„Paavst Franciscus katoliiklaste ja luterlaste ühispalvuse pärast traditsionalistide kriitikatulva all,” K&T nt 215/ 22.1.2016

„Katoliiklaste ja luterlaste „Ühine palvus“ reformatsiooni 500. aastapäevaks,” K&T nr 214/ 15.1.2016

„Martin Junge: luterliku kiriku ja roomakatoliku kiriku suhted pöördepunktis,” K&T nr 161/ 9.1.2015

„Luterlike kirikute üleilmse osaduskonna ja rooma-katoliku kiriku liturgiline töörühm kohtub Tallinnas,” K&T nr 106/ 20.12.2013

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English