Arhiiv

Juhitud ja hoitud (nr 212/ 1.1.2016)

jaalilled2kristi

Foto: Kristi Sääsk

 

Koos talviselt kargete ilmadega on saabunud aasta 2016. Paljude jaoks on uue aasta algus soodne aeg, et teha oma elus positiivseid muudatusi – kärpida halbu harjumusi, häirivaid igapäevapahesid. Õnn, uhiuus algus ja võimalus justkui otsast alata on väärtused, mida uuelt aastalt oodatakse. Ärgem siiski unustagem uusaastalubaduste rägastikus märgata imesid igas elatud päevas, rõõmustada väikeste asjade üle, näha enda ümber tükikest täiuslikkusest, mis tekitab tunde, et meid juhitakse ja hoitakse. Et me oleme erilised ja ainulaadsed, nagu on kordumatu iga pakasega tekkinud jäälill.

Juhtimise tunnet elus on tajutud ka värske numbri jutluses. Inspireerituna Joosepi lugudest Vanas Testamendis, räägib autor Jumala ligiolust ja selle erilisest tundmisest. „Jaakobi perekonnalugu on nii mitmekülgne, et vast igaüks peaks leidma mõne pidepunkti selles. See, millest me loeme, on Jumalaga seotud ning Jumalaga koos elatud elu. Seega võib nimetatud Vana Testamendi lugu meist igaühele tröösti ja rahu pakkuda.“

Tänane artikkel toetub Luterliku Maailmaliidu neljandal hermeneutika konverentsil „Evangeeliumi vägi: arendades Pauluse hermeneutikat“ peetud ettekandele ja sellega esitab autor, Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Urmas Nõmmik lugejatele tähtsamad teemad, mis iseloomustavad Eestis toimunud diskussiooni (homo)seksuaalsuse ja piiblihermeneutiliste küsimuste üle. Artikkel keskendub eelkõige Pauluse kirjade tõlgendamise aspektidele. „Ootamatul kombel on just eriti Pauluse kirjutatu kõlanud Eesti (ilmaliku) avalikkuse ees jõudsal häälel. Nimelt jõudis esimest korda pärast nõukogude aega diskussioon, milles kasutati ka usulisi ja kristlikke argumente, aastal 2014 kogu ühiskonnani. Põhjus selleks oli Riigikogu kavatsus võtta vastu kooseluseaduse muudatus. Samasooliste kooselu puudutavate kirikusiseste vaidluste kandumine kirikutest väljapoole on tähelepanuväärne fakt.“ Artikkel jätkub Kirik & Teoloogia järgmises numbris.

Arvamuste rubriigist leiab Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme Kerstin Kase intervjuu EELK assessor  Tauno Toompuuga, kelle valdkonnad ametis on kristlik kasvatus ja misjonitöö. Vesteldakse Toompuu ülesannetest assessorina, töö iseloomust ja väljakutsetest. Intervjueeritav jagab ka isiklikke seisukohti, oma vaateid, rõõme ja muresid.

Head uut aastat ja innustavat lugemist!

Tänases numbris:

Urmas Nõmmik, Pauluse kirjad ja (homo)seksuaalsus – tagasivaade Eesti diskussioonis kasutatud hermeneutilistele argumentidele, 1. osa.

Kerstin Kask, Misjonist ja kristlikust kasvatusest. Intervjuu EELK assessor Tauno Toompuuga.

Grace, Jumalast juhitud elu (1Ms 50:19–21).

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud 2010-2015 ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia  väljaandmist toetama!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English