Uudised ja oikumeenia

Toimus Tarmo Kulmari pühendusteose esitlus

FS Kulmar4. detsembril toimus Tartus korporatsioon Sakala majas Tarmo Kulmari pühendusteose „When Gods Spoke“ („Kui jumalad kõnelesid“) esitlus.

Raamat, mis on pühendatud Tartu Ülikooli usuteaduskonna võrdleva usundiloo professorile dr Tarmo Kulmarile tema 65. sünnipäevaks, ilmus sarjas „Studia Orientalia Tartuensia. Series Nova“ 6. köitena. Raamat sisaldab kahte pühendusartiklit, mille autoriteks on TÜ usuteaduskonna dekaan professor Riho Altnurme ning Kulmari sõber ja õpilane dr Peeter Espak, Tarmo Kulmari tööde bibliograafiat ning rohkesti inglise- ja saksakeelseid teadusartikleid Kulmari kolleegidelt, sõpradelt ja õpilastelt. Artiklid käsitlevad laia teemadevaldkonda ning hõlmavad ajavahemikku esiajast kuni tänapäevani. Teiste autorite hulgas on kogumikus ka artiklid, mille autoriteks on ajakirja K & T toimetuskolleegiumi liikmed dr Urmas Nõmmik ja dr Jaan Lahe. Kogumiku on koostanud Peeter Espak, Märt Läänemets ja Vladimir Sazonov.

Raamatu esitlusel võtsid sõna raamatu toimetajad, usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme, Akadeemilise Orientaalseltsi, Korporatsiooni Sakala, Kaitseliidu ja Tallinna Ülikooli esindajad. Esitlusele järgnes vabas vormis pidulik koosviibimine korporatsioon Sakala ruumides.

024 (2)

017 (2)

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English