Arhiiv

Kristus teel omade ja võõraste juurde (nr 209/ 12.12.2015)

Foto: Karin Kallas

 

Üllatus! Selge üllatus! Advendiaeg ei olegi rabelemise, kingiotsimise ja jõuluvana sünnipäevapillerkaariks valmistumise aeg! Advendiaeg on hoopis rahunemise aeg, Kristuse tulemiseks valmistumise aeg. Just sellist advendiaega võtab tõsiselt EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja ja Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu, sest tema jutluses uues Kirik & Teoloogia numbris tuletab ta meile kõigile meelde, et me oleme Issanda teevalmistajad. Meie valmistame teed Kristusele, kes on meie juurde teel. Ehk on meie jaoks selles paradoksis peidus lihtne lahendus praeguseks justkui kiireks detsembrikuuks: kui saame aru, et igaüks meist, kristlastest, lihtsalt ongi teerajaja, siis on meil pool teed käidud. Siis teame teistele rääkida, et tee on lihtne, sest Issand on meile armuline. On lihtne isegi siis, kui meile tundub teevalmistaja ülesanne alguses täiesti ülejõukäiv.

Issandale teed rajada on meil Issanda armust võimalik ka võõraid võõrustades. Kirik & Teoloogia kolleegiumi liige Urmas Nõmmik võtab vaatluse alla kogu Euroopa jaoks aktuaalse teema – pagulased. Ta teeb seda piibliteoloogilisest vaatevinklist – teoreetiliselt, avades ukse praktilistele järeldustele kristlase jaoks. Pagulasteema pakub veel ühe tänase numbri üllatuse: kogu Vana Testamendi ja Uue Testamendi teoloogia on võimalik pagulasteema valguses läbi arutada, sest nii palju piiblitegelasi on pagulased, nii palju piiblikirjandust on kirjutatud paguluses või pagulastele. Ja tagatipuks leiab autor Uuest Testamendist võimsa ja mõjuka kujundi, et Issandasse uskuja ongi võõras maa peal, sest tema tõeline kodu on taevas. Vana Testamendi arusaam, et Iisrael peab suhtuma võõrastesse aupaklikult, sest Iisrael teab, mida tähendab võõrsil viibimine, vaid kinnitab seda, et võõrsil olija suhtub võõrastesse enda keskel aupaklikult.

Piiblist igapäevaellu, teooriast praktikasse, selgem pilk olukorrale, adekvaatsem võimaluste hinnang, praktika selgem seos teoloogiaga! Nii võiks alustada ülevaadet täna, 11. detsembril, 75-aastaseks saava saksa süstemaatilise teoloogi Eilert Hermi töösse ja mõtlemisse. Herms on „süstemaatik, kes viljeleb teoloogiat selleks, et kasvatada orienteerumisvõimet praktikaolukorras“.  Ainulaadse sissevaate Hermsi isikusse, töösse ja loomingusse annab tema õpilane Tübingeni päevilt, Kirik & Teoloogia kolleegiumi liige Thomas-Andreas Põder. Lisatud on tänasesse numbrisse ka Hermsi valikuline bibliograafia.

Niisiis, rajame teed Issanda poole, kutsudes kõiki, omasid ja võõraid, endaga sellele teele kaasa. Teravdame pilku oma ligimeslikus, kogukondlikus ja kiriklikus praktikas ning tunnistame, et Jumal oma armust on selle rõõmu meile võimalikuks teinud. Mingem vastu jõuluajale!

 

Tänases numbris:

Urmas Nõmmik, Pagulaspiibel – raamat omadele ja võõrastele.

Thomas-Andreas Põder, Süstemaatiline teoloog suur algustähega – Eilert Herms 75.

Thomas-Andreas Põder, Eilert Hermsi valitud bibliograafia.

Jaan Tammsalu, Issanda teevalmistajad (Lk 3:4b-6, 10).

Lisaks täiendus rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud 2010-2015 ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English