Uudised ja oikumeenia

Koolituselt „Samas paadis“ koorus välja soovitusi pagulaskriisi leevendamiseks ühiskonnas

EELK Perekeskus korraldas pagulasteemalise koolituse „Samas paadis“ novembrikuu jooksul kolmes paigas Eestimaal: Tartus, Tallinnas ja Rakveres. Koolitajateks olid Pia Ruotsala pagulastöö kogemusega Jordaaniast ja Soomest ning Kadri Kesküla, kelle kokkupuuted pagulasteemaga pärinevad Rootsist. Osalejateks olid aktiivsed koguduste liikmed, jutlustajad, õpetajad ja preestrid.

Koolituse eesmärgiks oli tõsta oma teadlikust kohanemisel muutustega. Me mõistame teisi alati lähtudes iseendast ja oma kultuurist. Muutused ühiskonnas kutsuvad inimeses esile loomuliku vastukaja. Püüdsime koolitusel märgata, teadvustada ja mõista ühiskonnas esile kerkivaid tundeid.

Osalejad olid aktiivselt kaasatud. Igaühe kogemus ja panus oli oluline ning edasiviiv. Info jagamise ja arutelude kõrval koorusid rühmatööde käigus välja järgnevad ettepanekud pagulaskriisi leevendamiseks:

  • Teeme teistele seda, mida tahame, et meile tehakse;
  • Meie suhtumist peegeldatakse meile tagasi;
  • Oleme avatud ja soosivalt uudishimulikud;
  • Meil tuleb õppida rääkima pagulasteemal neutraalselt, lähtudes faktidest;
  • Austame üksteise tundeid, kuulame ära;
  • Austame teise kultuuri sügavalt religioosset mõtteviisi;
  • Teadvustame olukorra keerulisust;
  • Saame tuttavaks tundmatuga – et mõista teist, peab teadma, kes ta on;
  • Eristame neid asju, mida saame muuta ja mida mitte;
  • Jäädes iseendaks, arvestame teise kogemusmaailma.

Vahendas Kadri Kesküla, diakooniasekretär, EELK Konsistoorium.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English