Uudised ja oikumeenia

Noored juudid, kristlased ja muslimid arendavad dialoogi rahu nimel

mkn

Foto: Kirikute Maailmanõukogu

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) noored osalevad interreligioossel suvekursusel, kus on esindatud kristlikud, juutlikud ja islamiusuliste traditsioonid. Nad loodavad anda tugeva panuse dialoogi propageerimisele oma päritolumaades. Dialoogiga püütakse murda stereotüüpe ja ehitada rahumeelset kogukonda.

MKNi suvekool toimub 27. juulist 13. augustini KMNi Oikumeenilises Instituudis Šveitsis.

Ühe islamiusulise osaleja, 25 aastase ajakirjaniku arvates põhineb dialoogi võimalikkus teadmistel: „Usklike inimestena tuleb meil süveneda rohkem oma enda identiteeti. Kuid me peaksime olema avatud ka teadmistele teiste, meie omast erinevate religioonide kohta selleks, et leida ühist alust, millele ehitada mitmekesist, kuid rahumeelset kogukonda.”

Yonina Cohen, kes on 23-aastane juuditraditsiooni esindaja, ütles: „Erinevused religioossete traditsioonide vahel on fundamentaalsed. Seetõttu on meie vastastikune mõistmine piiratud. Kuid vastastikuse sõpruse ja armastuse kaudu ma loodan, et me suudame hajutada usulisi eelarvamusi.”

Coheni jaoks on elamine koos islamiusuliste ja kristlastega interreligioosse kogukonnana Oikumeenilises Instituudis juba iseenesest dialoogi manifestatsoon: „See on märk rahust. Ma tunnen, et me juba muudame maailma.” Cohen, kes on pärit Jeruusalemmast, ütles, et dialoog Iisraelis on „lapsekingades”.

Koosviibimistel toimuvad ka pühakirjapõhised arutelud, kus käsitletakse tekste kristlaste, islamiusuliste ja juutide traditsioonist. Osalejad on veendunud, et selline õppimine ja reflekteerimine aitab hajutada populaarseid väärarusaamasid, elimineerida usulisi stereotüüpe ja leida ühisjooni erinevates religioonides.

Interreligioosse suvekooli kaassponsor on Bossey Oikumeeniline Instituut ja see toimub KMNi interreligioosse dialoogi ja koostöö arendamise programmi raames.

Vaata lähemalt siit.

Allikas: World Council of Churches.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English