Uudised ja oikumeenia

Suri teoloog ja piiskop Eduard Lohse

lohse

Piiskop prof. dr. Eduard Lohse, Saksa evangeelse kristlaskonna juht aastal 1985 (foto: epd-bild/Norbert Neetz)

Neljapäeval, 23. juulil suri 91 aasta vanusena tuntud Uue Testamendi teadlane ja piiskop Eduard Lohse.

Eduard Lohse sündis 19. veebruaril 1924 Hamburgis. Ta õppis aastatel 1945-1949 teoloogiat kiriklikus kõrgkoolis Bethelis ning seejärel Göttingeni ülikoolis. Viimases kaitses ta 1949. a ka oma doktoriväitekirja „Die Ordination im Spätjudentum und im Neuen Testament“ („Ordinatsioon hilisjuutluses ja Uues Testamendis“). 1950. a Lohse ordineeriti ja ta töötas kuni 1953. a-ni vikaari ja abijutlustajana Hamburgi kiriklikus kõrgkoolis.

1953. a habiliteerus Lohse Mainzi ülikoolis tööga „Märtyrer und Gottesknecht: Untersuchungen zur urchristlichen Verkündigung vom Sühntod Jesu Christi“ („Märter ja Jumala sulane: uurimused algkristlikust kuulutusest Jeesuse Kristuse lepitussurmast“) ning alustas samal aastal Mainzi ülikoolis tööd Uue Testamendi eradotsendina. 1956-1971 oli Lohse Uue Testamendi teaduse professor esmalt Kieli ülikoolis ning seejärel Göttingeni ülikoolis. 1970./71. õppeaastal oli ta Göttingeni ülikooli rektor.

1970. a valiti Lohse Hannoveri Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopiks. Sellena töötas ta kuni 1988. a-ni. Aastatel 1971-1988 oli Lohse Hannoveri kirikuvalitsuse eesistuja ning 1979-1985 Saksa Evangeelse Kiriku (EKD) nõukogu eesistuja. Eduard Lohse oli ka Göttingeni Teaduste Akadeemia liige.

Eduard Lohse on kirjutanud arvestatava hulga teoseid Uue Testamendi teaduse valdkonnast. Lisaks eelnimetatud doktori- ja habilitatsioonitööle on ta tõlkinud ja välja andnud Qumrani tekstid (5. väljaanne 2001), kirjutanud kommentaarid Johannese ilmutusraamatule (1. väljaanne 1960, 15. väljaanne 1993), Kolossa ja Filemoni kirjale (1. väljaanne 1968, 2. väljanne 1977) ning Rooma kirjale (2003). Lohse kirjutatud „Die Entstehung des Neuen Testaments“ („Uue Testamendi tekkelugu“; 1. väljaanne 1972) ja „Grundriß der neutestamentlichen Theologie“ („Uue Testamendi teoloogia põhijooned“; 1. väljanne 1974) on tõlgitud ka eesti keelde ning nende järgi on õppinud nii EELK Usuteaduse Instituudi kui ka Tartu Ülikooli usuteaduskonna üliõpilased.

Saksamaa Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku (VELKD) juhtiv piiskop Gerhard Ulrich iseloomustab Lohset kui meest, kelle tähtsust Saksa kirikule ei ole võimalik alahinnata. Ulrichi sõnul olid Lohses ühendatud teoloogiateadus ja kiriklik praktika, oikumeeniline avarus ja lihtne vagadus. Veel kõrges eas iseloomustas teda ebatavaline mõtlemise ja kõnelemise selgus.

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English