Uudised ja oikumeenia

Luterliku Maailmaliidu nõukogu avaldus dokumendi „Tervitades võõrast“ kohta

LWF Logo Tagline Stand EN17. juunil 2014 võttis Luterliku Maailmaliidu (LML) nõukogu vastu  järgneva avalduse:

12.- 17. juunil 2014 Medanis, Indoneesias kohtunud LML-i nõukogu peab oluliseks seniseid kinnitusi, mida usujuhid väljendasid 2013. a juunis avaldatud ja toona LML-i nõukogu poolt toetatud seisukohavõtus „Tervitades võõrast“. Paljud usujuhid ja sekulaarsed organisatsioonid on allkirjastanud selle dokumendi, mis koostati LML-i eestvedamisel koos ÜRO pagulasameti ülemvoliniku ja teiste partneritega.

Täna me näeme, et dokumendis „Tervitades võõrast“ väljendatu on meie maailmas vajalikum kui kunagi varem.  See on osa meie kohusest tegutseda armastusega hädasolijate suhtes, sõltumata nende usust, soost või rahvusest. Olles teadlikud, et migratsioon võib viia vahel suurte väljakutseteni, tahame me keskenduda positiivsetele tulemustele, võõra vastuvõtmise headele külgedele:

–          Paljudes riikides on põgenikud ja ümberasujad ühiskonna rikastanud ilmet;

–          Paljudes riikides on just põgenikud ja ümberasujad olnud need, kes on seal moodustanud kirikuid;

–          Paljud kirikud on saanud ümberasujatelt tuge ning see on rikastanud tervet osaduskonda; ja

–          Ümberasujad ja põgenikud on toonud olemasolevatesse kogudustesse uusi usu elamise viise ning rikastanud sellega kogudusi.

Me täheldame, et põgenike arv maailmas kasvab. Olgu need ümberasujad, põgenikud või tõrjutud – kõik nad vajavad solidaarsust ja tuge.

Paljud neist vajavad eluaset, tööd ja haridust. Me peame jätkama nende küsimustega tegelemist. Me mõistame, et riigi majandusliku olukorra ning võõraste vastuvõtmise valmiduse vahel on seos. Me mõistame, et peame nägema vaeva vältimaks riigi kodanike ning uute ümberasujate vaheliste pingete tekkimist. Kõik inimesed varjupaiga riigis, „sh ka võõrad, alluvad seadusele ja mitte keegi ei peaks taluma vaenulikkust või diskrimineerimist.“ („Tervitades võõrast“ 2013).

Kuidas saame meie luterlastena, kristlastena sellele väljakutsele vastata?

–          Me saame rääkida lugu pühast perekonnast, kes oli pisut peale Jeesuse sündi põgenike perekond;

–          Me saame rääkida Piiblis kätketud võimsast kutsest kõigile usklikele tervitada võõrast;

–          Me saame rääkida lugusid oma isadest ja vanaisadest, oma emadest ja vanaemadest, kes on tihtilugu ise olnud ümberasujad või võtnud vastu ümberasujaid oma kogukondadesse;

–          Me saame rääkida lugu LML-st, kes on algusest toetanud põgenikke konkreetse abiga, näiteks toit, peavari, haridus jne, ning teiste aitamisviisidega;

–          Me saame rääkida mitmesuguseid lugusid endistest „võõrastest“, kes said õnnistuseks oma ühiskonnale;

–          Me saame tunnistada, et me ei ole teinud küllalt. Meil peaks olema rohkem usaldust Jumala antud abisse: Jumal annab meile kõik, mida meie ja nemad vajavad;

–          Me saame tunnustada, et tihti on maailma kõige vaesemad riigid olnud need, kes on esimestena võtnud vastu ja tervitanud teiste vaeste rahvaste hulgast pärit põgenikke; ja

–          Me saame olla solidaarsed kogukondadega, kus on uustulijaid, ja aidata neil tegeleda võõra vastuvõtmisega seotud  raskuste ja hirmudega.

Seega on hädavajalik, et me julgustaksime oma kogudusi ja kõiki usklikke looma suhteid „võõrastega“ endi seas ning olema avatumad, kasvama usus ning usaldama Jumala enda tuge.

Medan, Indoneesia.

 

Loe originaalteksti siit.

 

Luterlik Maailmaliit (asutatud 1948) ühendab maailma luterlike kirikute enamiku: 143 kirikut 98 maalt kokku 72 miljoni kristlasega. EELK on LML asutajaliige.

 

Kirik & Teoloogias lisaks ilmunud ametlikud avaldused:

Kirikute Maailmanõukogu täitevkomitee avaldus migratsioonikriisile reageerimisest (K&T nr 185/ 26.6.2015).

Euroopa Kirikute Konverentsi juhatuse avaldus Euroopa Liidu välispiiridest, eriti Vahemerest (K&T nr 185/ 26.6.2015).

Tervitades võõrast: kinnitused usujuhtidele (K&T nr 186/ 3.7.2015).

Luterliku Maailmaliidu nõukogu avaldus: Pikaleveninud konfliktid ja ülekoormatud humanitaarabi (K&T nr 186/ 3.7.2015).

Kirik & Teoloogias ilmunud arvamuslood:

Katri Aaslav-Tepandi, Kadri Lääs, Paadipõgenikud – mis meil neist? (K&T nr 178/ 8.5. 2015).

Aare Luup, Immigrantidest pragmaatiliselt ja teoloogiliselt – kas sisserändaja või põgeniku poeg? (K&T nr 184/ 19.5.2015).

Johann-Christian Põder, Aga kas kõiki võõraid ka? Pagulaste aitamisest (K&T nr 185/ 26.6.2015).

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English