Uudised ja oikumeenia

Toimus Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakoosolek

15. mail toimus Tartus Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakoosolek. Seltsi president Madis Arukask andis ülevaate seltsi viimase aasta tegevustest ja nentis, et pikemaajaliste loengusarjade (nagu veel möödunud aasta sügisel toimunud loengusari „Püha ja paik“, mis käsitles ruumi ja pühaduse suhteid erinevates kultuurides ja usundites) külastatavus on olnud suhteliselt tagasihoidlik. Seetõttu otsustati, et sarnaseid loengusarju sellel aastal ei korraldata, küll on aga plaanis korraldada ühepäevaseid temaatilisi üritusi ja mitte ainult Tartus, vaid ka Tallinnas, kus tegutseb arvestatav hulk seltsi liikmeid. Madis Arukask teavitas ka seltsi liimeid, et Akadeemilise Usundiloo Seltsi juhatusele on laekunud liikmeks astumise avaldus TÜ politoloogialektorilt dr Alar Kilbilt. Koos aastakoosolekuga toimus ettekandepäev, kus kõnelesid dr Amar Annus (teemal „Religiooni ja rahvusluse ühised mehhanismid“), dr Vladimir Sazonov („Religioon ja rahvuslus Lähis-Idas 20.–21. sajandil: Süüria ja Iraagi näitel”), dr Art Leete („Jumal räägib meiega emakeeles: protestandid ja komi kultuur”) ja dr Tatiana Alibyna („Mari usund nõukogudejärgsel perioodil“).

2006. aasta kevadel asutatud poolesajalise liikmeskonnaga EAUS-i põhieesmärk on usundiloo teadusliku uurimise edendamine Eestis ja vastavatest teemadest huvitatud inimeste ühendamine. Erinevatel teadusaladel akadeemiliste religiooniuuringutega tegelejaid ühendav selts on eriala juhtivate katusorganisatsioonide International Association for the History of Religions ja European Association for the Study of Religions liige ning Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud selts.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English