Arhiiv

Jumalast ja inimestest (nr 181/ 29.5.2015)

Foto: Kristi Sääsk

 

Sel pühapäeval on Kolmainupüha, mis kutsub meid mõtisklema kristliku jumalamõistmise saladuse üle. Jumal on üks ja Tema sees toimub samaaegselt armastusest ja armust kantud suhtlemine. Kolmainujumal tahab samamoodi olla armastavas vahekorras inimestega ning soovib, et tema loodud suudaks ka omalt poolt olla armastavas suhtes üksteisega. Palju viha ja umbusku on ilma sündinud just armastava ja austava üksteisesse suhtumise vajakajäämisest inimeste vahel.

Põgenike teema on Eestis ja Euroopas jätkuvalt aktuaalne. Tänases K&T numbris avab õp Algur Kaerma seda teemat Eestist pärit põgenike poolt rajatud eestikeelse Vancouveri luteriusu koguduse tekkeloo kaudu. Autor kirjeldab, kuidas 1964. aastal peetud üldkoosolekul otsustati ühineda Ameerika Luterliku Kiriku sinodiga ning nendib: „ /…/ Uue  Mandri  kaas–luterlastelt  saadud  tunnustus  andis turvatunde.” See, kuidas pakkuda just vaimulikku tuge kaaskristlastest põgenikele, võiks anda mõtteainet ka Eesti kirikutele, eriti just hetkel käimasoleva üliemotsionaalse põgenikedebati raames.

Kriisiolukorrad ning emotsionaalseks kiskuvad diskussioonid on sageli kohtadeks, kus meie inimlik loomus alasti kistakse, ilmutades tema varjatumaid ja mitte eriti kauneid külgi. K&T toimetuse liige Kristiina Vaiksalu kirjutab oma tänases arvamusloos teleseriaali „Dexter” näitel sellest, kuidas meie kõigi loomuses on peidus „sünge kaasreisija”, tung negatiivse poole – see, mida kristlik kõnepruuk nimetab patuks. Autor tõdeb: „Dexteri kombel võitlus patuga, sõltuvusega, omaenese loomusega ei tohiks võõras olla küll õigupoolest kellelegi, sest igaüks meist heitleb oma  sisemiste salajaste tungidega – oma süngete kaasreisijatega.”

31. mail täitub EELK Usuteaduse Instituudi professoril õp Randar Tasmuthil 60. eluaasta. Teenekale õppejõule on laudatio kirjutanud tema õpilane, K&T toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe. K&T toimetuskolleegium soovib hällilapsele omalt poolt palju aastaid ning innukust Jumala Sõna tähenduse avamisel.

Kolmainupüha jutlus pärineb EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetajalt Tauno Toompuult.

Head lugemist ja  õnnistatud Kolmainupüha!

 

Tänases numbris

Algur Kaerma, “Vancouveri eestlaste luteriusu koguduse asutamine. Killud mosaiigis 1949–1964”.

Kristiina Vaiksalu, “Meie sünged kaasreisijad”.

Jaan Lahe, “Uskuda ja mõista. Laudatio Randar Tasmuthile 60. sünnipäevaks”.

Tauno Toompuu, “Kolmainupüha jutlus. Üks (Ef 4:5j)”.

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English