Arhiiv

Jahmatav nelipüha (nr 180/ 22.5.2015)

11329759_10206578225035771_2644341243285633011_n

Foto: Karin Kallas

 

Taevas on avatud. Me oleme ja elame taevas. Jumala ligiolus. Tema olevikus. Temaga koos. Veendumuse sünd Ristilöödust kui Jumala tõest ja väest on ristirahva ja ristikiriku algus. Kes on meie olemise alus, tõe ja kooskõla allikas, veendumuse looja? „[S]ee, kes ütles: „Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest.“ (2Kr 4:6) Nelipühi jahmatus osutab usule ja usuosadusele kui Jumala kingitusele, silmade avanemisele, sellele, et usk ja usuosadus on God in action!

Kirik & Teoloogia nelipühade numbrisse on Uue Testamendi teadlane ja K&T toimetuskolleegiumi liige Ergo Naab kirjutanud eksegeesi tekstilõigule, mida pühadekiriku jumalateenistustel kuuleme ja mis on vaimustanud kuulutust Jeesusest Kristusest läbi sajandite.

Nelipüha jahmatus teeb uueks. Ja laseb avastada ka ristikirikut, mis võib sageli paista ka ehk vana ja kivinenu, kõleda ja elutuna, lootusetult iganenu ja vanana – nii hoonena kui ülekantud tähenduses –, hoopistükkis radikaalselt värskena, tulevikulisena – inimkonnana ja kosmosena, mida Jumal on loomas ja kujundamas.

Kuidas ikkagi? Elukogemusliku konkreetsuse, kuulutusliku sügavuse ja avaruse, aga ka lihtsuse poolest jahmatavalt aitab sellele vastata  EELK Risti koguduse õpetaja ja K&T kolleegiumi liige Annika Laatsi nelipühajutlus.

Kui Laats aitab tajuda meie isiklikku elu elava Jumala olevikus jagatud ühise elu horisondil, siis EELK Perekeskuse peanõustaja Mari Paenurm tõstab psühholoogiliste põhimõtete ja praktiliste kogemuste najal esile meie minakogemuse ja selle mõistmise erinevad tahud ning pakub välja praktilisi nõuandeid enese analüüsimiseks.

Jahmatavat nelipüha!

 

Tänases numbris:

Ergo Naab, Et repleti sunt omnes Spiritu Sancto: Nelipüha jahmatus (Ap 2:1–13).

Mari Paenurm, Mina mitu külge.

Annika Laats, Nelipühajutlus (4Ms 11:11, 12, 14–17, 24–25).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English