Uudised ja oikumeenia

Euroopa evangeelsete kirikute Liebfrauenbergi avaldus migratsiooni, põgenike ja asüüli teemal

Pidades silmas põgenike probleemi jätkuvat traagilist teravdumist Euroopas, katseid leida selle Euroopa tasandil ühiseid poliitilisi lahendusi ning teemaga seonduvaid arutelusid Eesti ühiskonnas, väärib meenutamist Reiniäärsete Kirikute Konverentsi initsiatiivil ja koostöös Evangeelsete Kirikute Osadusega Euroopas (EKOE) 2004. aastal toimunud teemakohane konsultatsioon. Reiniäärsete Kirikute Konverents on üks tänastest EKOE regionaalrühmadest.

Liebfrauenbergis, Prantsusmaal, 10.-12. maini toimunud konsultatsioonil valmis ja võeti ühehäälselt vastu Liebfrauenbergi avaldus, mis kirjeldab migratsiooni ja põgenikega seotud väljakutseid Euroopas (punktid 1-6), tuletab meelde Piibli sõnumit ja kiriku vastutust (punktid 7-11), sõnastab ootusi Euroopa Liidu regulatsioonide osas (punktid 12-24), mis puudutuavad põgenike kaitset (14-18) ja migratsiooni (19-24) ning sõnastab nende nähtustega seotud andeid ja ülesandeid kirikutele ja diakooniale (punktid 25-31).

Liebfrauenbergi avaldus on sõnastud ja kujundatud lugejasõbralikus vormis kokku 12 leheküljel. See on vabalt ligipääsetav ja allalaaditav nii inglise, saksa kui prantsuse keeles.

 

Vt ka “Kirikud leinavad Vahemeres hukkunuid; üleskutse ennetavatele meetmetele” (Kirik & Teoloogia nr 176/24.4.2015) ja Katri Aaslav-Tepandi, Kadri Lääs, “Paadipõgenikud” (Kirik & Teoloogia nr 178/ 8.5.2015).

 

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE, vt www.leuenberg.eu) on Euroopa tähtsaim evangeelsete kirikute osaduskond, kuhu kuulub 94 kirikut ligikaudu 50 miljoni liikmega. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on 1973. aastal alguse saanud kirikuosaduse liige alates 1975. aastast. Ühinenud Metodisti Kiriku Põhjala ja Balti piiskopi piirkonna kirikuna on kirikuosaduse liige alates 1997. aastast ka Eesti Metodisti Kirik.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English