Uudised ja oikumeenia

Siseministeerium toetab usuliste ühenduste tegevust 100 000 euroga

Siseministeerium eraldas usulistele ühendustele 100 000 eurot, mille eest renoveeritakse palvekodasid, koolitatakse vaimulikke, toetatakse kristlikul kasvatusel põhinevaid koole ja koostatakse trükiseid.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul aitavad kogudused üleval hoida traditsioone ja säilitada kultuuri. „Ajalooliselt on kirik olnud kogukonna jaoks oluline keskus ja paljudes kohtades on see nii tänaseni. Riigieelarveline toetus aitab erinevatel usulistel ühendustel lahendada olulisemaid ja pakilisemaid kitsaskohti – olgu selleks ruumi renoveerimine või õppevahendite soetamine,“ märkis minister.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) saab 10 000 eurot toetust, mille abil korraldatakse näiteks Suure-Jaani laulupäev ning arendatakse perekeskuse ja diakooniatalituse tegevusi. Ka Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikut toetatakse 10 000 euroga, mis võimaldab publitseerida perioodikaväljaannete ja trükiste sarja „Ajalugu ja teoloogia“, koostada köstrite ja koorijuhtide andmebaasi ning arendada veebilehte.

Mitu usulist ühendust küsis toetust ruumide renoveerimiseks. Teiste seas sai Kallaste Vanausuliste Kogudus 4500 eurot pühakoja renoveerimise jätkamiseks ning Mustvee Halastuse ja Püha Kolmainsuse Ainuusu Kogudus 2500 eurot abihoone katuse ja lae remondiks. Toetust saavad ka mitu kristlikul kasvatusel põhinevat kooli. Näiteks Püha Johannese Kooli Sihtasutusele eraldatakse 4000 eurot õppe- ja kooliruumide sisustamiseks ning õppevahendite soetamiseks. Samuti rahuldati Tartu Katoliku Hariduskeskuse taotlus spordiinventari hankimiseks.

Toetust said taotleda usulised ühendused ja nende tegevusi toetavad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

 

Allikas: siseministeerium.ee

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English