Raamatud

„Kristliku vabaduse mõõtmed“. Ilmus Saksamaa Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku väljaanne „Lutheri teoloogia tänasest tähendusest“

eva_cover_03931_Axt-Piscalar_LasoggaMida tähendab kristlik (ehk ristiinimese) vabadus? Millised vabaduse kogemused avanevad kristliku vabadusega? Milliseid vabadusetuse kogemusi kristlik vabadus ületab? Milline seotus kaasneb kristliku vabadusega?

Nende ja muudegi küsimustega tegeleb Saksamaa Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku (VELKD) väljaanne „Kristliku vabaduse mõõtmed. Töid Lutheri teoloogia tänasest tähendusest”, mille avaldas äsja Leipzigi kirjastus Evangelische Verlagsanstalt.

224-leheküljelise raamatu autorite hulka kuuluvad teiste seas süstemaatilised teoloogid prof dr Notger Slenczka Berliini ülikoolist ja prof dr Rochus Leonhardt Leipzigi ülikoolist. Raamatu väljaandjaks on VELKD teoloogiakomisjoni eesistuja ja Göttingeni ülikooli süstemaatilise teoloogia professor dr Christine Axt-Piscalar ja VELKD valitsuse teoloogiliste põhiküsimuste referent dr Mareile Lasogga.

Raamat koondab seitse kaastööd, mis käsitlevad igaüks mõnda keskset Martin Lutheri kirjutist, avades selles kätketud arusaama vabadusest. Autorid seavad Lutheri põhiarusaamad ning reformatsiooni algupärase rõhuasetuse kõnelusse kaasaegse inimese enese- ja maailmakogemusega, aga ka tänapäevaste vabaduse või ka vabadusetuse teooriate küsimuseasetuste ja kriitikatega. Artiklid heidavad valgust küsimusele, mis tähenduses on evangeelium mõistetav alusena inimlikule vabadusele ja selle erinevatele dimensioonidele – sisemisele vabadusele, tegutsemisvabadusele ja poliitilisele vabadusele – ning teevad nõnda nähtavaks Lutheri teoloogia – ristiinimese vabaduse teoloogia – olulisuse tänasel päeval.

 

Raamatut võib tellida kas näiteks siit või kirjastuse kodulehe kaudu siit.

 

Saksamaa Ühinenud Evangeelne Luterlik Kirik ühendab 7 luterlikku maakirikut kokku ca 10 miljoni liikmega.

 

Vt Martin Luther, „Traktaat kristlase vabadusest“ [1520], tlk. Meelis Friedenthal, kogumikus M. Luther, Valitud tööd, koost Urmas Petti, Avatud Eesti Raamat, Ilmamaa: Tartu, 2012, 299-349.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English