Uudised ja oikumeenia

Einike Pilli valiti Eesti EKB Koguduste Liidu Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektoriks

Einike Pilli 2. detsembril 2014 Kehras toimunud Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide (EKB) Koguduste Liidu vanematekogu koosolekul kiideti heaks liidu uus hariduskontseptsioon. Sellele vastavalt saab Kõrgemast Usuteaduslikust Seminarist tulevikus liidu erinevaid koolitus- ja arendusvaldkondi lõimiv hariduskeskus. Liidu haridustöö eesmärgiks on koguduste ning nende liikmete, töötegijate ja juhtide varustamine Jeesuse jüngerluse- ja armastusekäsus antud missiooni elluviimiseks.

Uueks rektoriks valiti doktor Einike Pilli (sünd 1968), kes asub tööle 1. jaanuarist 2015. Einike Pilli on töötanud koolitajana rohkem kui 20 aastat, peamiselt kõrgkoolis või täiskasvanuhariduses. Ta on õppinud Georg Otsa nimelises muusikakoolis ja Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris. Seejärel jätkas ta haridusteed Tartu Ülikooli pedagoogika osakonnas. Doktorikraadi kaitses Einike Tartu Ülikooli usuteaduskonnas elukestva õppe teemadel. Täienduskoolitustel on ta käinud nii Birminghami, Helsingi, Maastrichti kui ka Harvardi ülikoolides. Einike on palju õppinud ka mitteformaalselt tegutsedes vabatahtlikuna Aino Järvesoo projektis, Tartu Kristlikus Perekeskuses ja Minu Eesti algatuses. Arendavaks kogemuseks peab ta jutlustamist ja õpetamist kogudustes. Alates 2012. aasta 11. märtsist on ta Tartu Salemi koguduse diakoniss.

Einike on töötanud õppejõuna Tartu Ülikooli pedagoogika osakonnas, erinevates Eesti teoloogia koolides ja International Baptist Theological Seminary’s Prahas. Ta on koostanud ja juhtinud koolitusprojekte, toimetanud kogumikke, olnud eksperdiks põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade, mitmete kutseõppekavade ning kõrgkoolide õppekavade arendamisel, samuti viinud läbi koolitusi õppejõududele. Ta on kirjutanud mitmeid juhendmaterjale, muuhulgas hindamise, õppekava arendamise ja õpiväljundite sõnastamise kohta.

Einike Pilli töötab Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö projektijuhina ning kuulub ka ajakirja Kristlik Kasvatus toimetuskolleegiumi.

Einike Pilli on olnud ka ajakirja Kirik & Teoloogia kaasautor. Temalt on ilmunud arvamuslood Jätkusuutlikkust kogudusest (K&T nr 9/ 10.2.2012),  Kuidas saab usku õpetada? (K&T nr 48/ 8.11.2012), Jumala unistustes ja reaalsuses (K&T nr 75/ 17.5.2013) ja Suhted ja teenimine kui õpikeskkond (K&T nr 120/ 28.3.2014) ning jutlused Käsu needusest vabaduse avaruseni (Gl 4:21-5:1) (K&T nr 43/ 5.10.2012) ja Endast välja teistsuguse juurde (K&T nr 147/ 3.10.2014).

 

Allikas ekklesia.ee/

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English