Uncategorized

Šveitsi Evangeelne Kirikute Liit rajas interdistsiplinaarse ja institutsioonide-ülese Teoloogia ja Eetika Instituudi

Šveitsi Evangeelne Kirikute Liit rajas 14. novembril 2014 interdistsiplinaarse ja institutsioonide-ülese Teoloogia ja Eetika Instituudi (TEI). Instituudi 17 liiget keskenduvad küsimusele, kuidas muuta nähtavaks protestantliku teoloogilise refleksiooni aspekte, mis on kaasaja ühiskondlike küsimuste seisukohast olulised.

TEI eesistujaks ja presidendiks on Peter Schmid, kes on ühtlasi Šveitsi Evangeelse Kirikute Liidu Nõukogu asepresident. Koordinaatori rollis on Otto Schäfer, kirikute liidu teoloogia ja eetika nõunik. Šveitsi evangeelsed usuteaduskonnad toetavad TEI-d partnerluse korras ning Šveitsi viis evangeelset teoloogiateaduskond on delegeerinud ühe oma õppejõududest instituudi töös osalema.

Tingituna interdistsiplinaarsest iseloomust kuulub TEI-sse seitse erinevate erialade tunnustatud esindajat: katoliku teoloog Béatrice Acklin, astrofüüsik Arnold Benz, kasvatusteadlane Andrea Bertschi-Kaufmann, kirikuloolane Martin George, filosoof Brigitte Hilmer, õigusteadlane Martin Killias  ja zooloog Pascal Moeschler. Lisaks neile kuuluvad instituudi koosseisu neli kirikute liidu nõunikku, kes on eksperdid teoloogia ja eetika, oikumeenia ja religioossete osaduskondade ning õiguse ja ühiskonna küsimustes.

Esimese raamteemana hakkab komisjon käsitlema lugemist, mille puhul on tänasel päeval tegemist asendamatuks muutunud sotsiaalse kompetentsiga ja mis on ühtlasi reformatsiooni üheks kultuuriliseks järelmõjuks. Instituudi president viitas asutaval koosolekul sellele, et antud teema valiti kirikute liidu nõukogu poolt esimeseks käsitletavaks teemaks ajendatuna reformatsiooni 500. aastapäevast aastal 2017. Teema aktuaalsusest annab aimu ka hiljuti Dresdenis toimunud Evangeelse Kiriku Saksamaal sinod. Sinodi teemaks oli „Evangeeliumi sõnumi edastamine digitaalses ühiskonnas“. Šveitsis rajatud instituudi liikmed arutlesid oma esimesel kohtumisel vastavalt lugemise, hariduse ja sotsiaalse integratsiooni vahekorra üle, käsitlesid Piibli lugemist muu kultuurimeedia kaudu ning maailma kogemise sõltumist lugemise viisist.

 

Allikas: epnn

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English