Uudised ja oikumeenia

TEADE: Usuteaduse Instituudis toimub algkristluse kontekstide teemaline konverents

Teaduskonverents EELK Usuteaduse Instituudis, Tallinn, Pühavaimu 6

10. oktoobril 2014 kell 13.15

ETF grandi nr 8665 üldteema

ALGKRISTLIKKU IDEOLOOGIAT KUJUNDANUD TEGURID SÜNKRETISTLIKUS ROOMA IMPEERIUMS

Konverentsi teema:

Algkristlus teda ümbritsenud ühiskondlikes kontekstides

13.15: Konverentsi avamine

Urmas Nõmmik: Psalm 86 Psaltri hilise redaktsiooniloo ning vaeste ja vagade teoloogia võtmena

Jaan Lahe: Kas rooma Mithrase kultusel on seoseid iraani Mithra kultusega? Arutlus ühe kultuse kontinuiteedi üle.

Ergo Naab: Apostel Paulus ja postkolonialistlik piiblikriitika

14.45 – 15.00: Vaheaeg

Randar Tasmuth: Apostel Paulus inimese loomuse määratlejana algkristliku mõtteloo alguses

Elo Süld: Muhamed ja Paulus: kutsutud Jumala saadiku/Kristuse saadiku konflikt ühiskonnaga. (Prohvetite kutsumine Jumala poolt ja tunnustamine ühiskonnas)

16.00 Diskussioon

Kell 16 algava paneeldiskussiooni arutluste osa avab magister Liina Kilemit. Diskussioon on avatud kuulajate küsimustele.

Olete oodatud kuulajana, kaasa mõtlejana ning arutlejana

Ettekannete tekste välja ei jagata. Nagu varasemate konverentside puhul ilmuvad autorite vastavatel teemadel tehtud tööd erialastes ajakirjades ning kogumikes.

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English