Uudised ja oikumeenia

LML-i naiste võrgustiku kohtumisel käsitleti naiste panust jätkuvasse luterlikku reformatsiooni

lwf_logo_parent-ENG-smallKolmkümmend neli naist ja kolm meest kaheteistkümnelt maalt osalesid Luterliku Maailmaliidu (LML) Naised Kirikus ja Ühiskonnas (Women in Church and Society, WICAS) võrgustiku kohtumisel 8.–13. augustil Kuala Lumpas Malaisias. Kohtumise eesmärk oli käsitleda Aasia naiste ning soolise võrdõiguslikkuse eest seisvate gruppide panust jätkuvasse luterlikku reformatsiooni. Mitme LML-i organisatsiooni esindajad rikastasid diskussioone.

Kohtumisel algatati LML-i WICAS-e initsiatiiv „Naised teel: Wittenbergist Windhoeki“, mille eesmärk on hoida au sees naiste osalemist reformatsioonis selle 500-aastase ajaloo jooksul (1517–2017). Nimetatud kaks linna esindavad võtmerolle sel teel: Saksamaal, mis on luterliku teoloogia häll, ning Namiibias, kus peetakse LML-i 12. assamblee aastal 2017.

„Naiste teoloogilised refleksioonid igapäevases praktikas ja nende väsimatu panus kirikusse on väga olulised. Lisaks koguneme me selleks, et istutada LML-i soolise võrdõiguslikkuse poliitikat – viljakasse pinnasesse –, kohandatuna Aasia tegelikkusele ja kontrastidele,“ ütles LML-i WICAS-e tegevsekretär õp dr Elaine Neuenfeldt.

Põhiosa kontekstuaalsest diskussioonist õigluse üle selle piibellikus tähenduses keskendus Malaisia multireligioossele kontekstile, kasvavatele väljakutsetele selle kristlikele vähemustele ja suurenevale hulgale migrantidele ja põgenikele, kes maale saabuvad. Kogunenud arutlesid ka soolise võrdõiguslikkuse kui naiste ja meeste kiriku ülesehitamisse kaasamise võtmemõiste üle Aasia ühiskonnas.

Aegile Fernandez, kes esindas MTÜ-d Tenaganita, organisatsiooni, mis on kaitsnud naissoost migrantidest õigusi alates aastast 1991, seostas oma ettekandes soolist võrdõiguslikkust laiema sotsiaalse tegelikkusega Malaisias ja teistes Aasia maades. Fernandez käsitles naiste ja lastega kauplemist, orjatöö kaasaegseid mustreid ja migrantide laialdast õigusetut olukorda Malaisias ja teistes Aasia riikides.

Piibliuurimise sessioone juhatas õp dr Monica Melanchthon, kes keskendus „naiste lugude päästmisele ja osalejate julgustamisele piiblitekste kriitilisel lugemisel, kasutades luterliku hermeneutika vahendeid, ilma kartmata neis kahelda, kui tahta otsida tõelist tähendust“.

Lisaks aitas Taman Midah Luterliku Kiriku kutse osaleda jumalateenistusel ja olla osaduses kogukonna elanikega konverentsil osalejatel mõista, kuidas kohalik kirik kasvas välja hiina päritolu kristliku koguduse vajadusest leida ruumi oma usu teostamisele. Osalejad austasid Moo Meng Wongi, naist, kes aitas rajada kirikut, pakkudes piiblilugemise võimalust koguduseliikmete kodudes.

„Refleksiooni ja tegutsemise dünaamikasse, soolise võrdõiguslikkuse taotlemisse kiriku sees ja sellest väljaspool ning naiste ja meeste annete tunnustamisse kiriku prohvetliku rolli teostamisel on WICAS-i võrgustik Aasias rajanud oma vundamendi tulevaste aastate töö jaoks,“ ütles Neunefeldt.

 

Vt uudist ka siit.

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English