Uudised ja oikumeenia

Emeriitõpetaja Juta Siirak – 85

Siirak_Juta_ek

Foto: EELK vaimulike leksikon

10. mail täitub kirikuõpetaja Juta Siirakul (snd Vilk) 85. eluaasta.

Ontikal, Ida-Virumaal 1929. aastal sündinud Juta Vilk käis leeris 1947. aastal Lüganuse koguduses. Ta lõpetas 1948 Tallinna 3. keskkooli ning asus samal aastal õppima usuteadust EELK Kõrgemas Usuteaduse Katsekomisjonis (tänase nimega Usuteaduse Instituudis).

Õpingud katkestas küüditamine Siberisse Eesti rahvale kurval 1949. aastal. Haridusteed õnnestus jätkata 1953–1956 Siberi Metsatehnika Instituudis ning Eestisse tagasipöördumise järel Tallinna Polütehnilises Instituudis, mille Juta Siirak lõpetas 1958. aastal cum laude keemia erialal.

1974. a said uuesti alguse usuteaduse õpingud ning 1982 ordineeriti Siirak kirikuõpetajaks (aseõpetajaks) ning ta asus teenima Harju-Madise kogudust. Usuteaduse spetsialistihariduse diplom ja täielikud õpetajaõigused anti talle 1988 – aastal, mil sai alguse laulev revolutsioon.

Juta Siiraki tegevus kirikuõpetajana oli intensiivne, mitmetahuline ja viljakas.

Seitseteist aastat teenis Siirak Harju-Madise koguduse vaimulikuna (1982–1999). Selle kõrval teenis ta hooldajana Nõva kogudust (1982), Tallinna Rootsi-Mihkli kogudust (1990–1992) ja Paldiski kogudust (1992–1994).

1992–1998 oli Siirak valitud osalema Lääne-Harju praostkonna juhtimises abipraostina, seejuures 1993. a teenis ta ka praosti kt-na. 1992–1997 osales Siirak Lääne-Harju praostkonna saadikuna EELK kirikukogu (kõrgeima seadusandliku organi) töös.

Erilist esiletõstmist väärib Juta Siiraki tegevus EELK Pühapäevakooli Ühenduse asutaja ja esimese juhatajana 1990–1997. Pühapäevakooli Ühendus koordineeris ja edendas pühapäevakooli tööd kogu EELK tasandil.

Oluline panus on Juta Siirakil ka Eesti Vabariigi taastamise protsessis, milles ta osales ühtlasi Eesti Kongressi saadikuna.

Juta Siirak on tõlkinud, toimetanud ja kirjutanud mitmeid raamatuid. Esile tuleb tõsta eriti tema kaheosalist mälestusteraamatut. Esimene köide „Kui kodud lõhuti“ ilmus aastal 2010 ja pälvis Eesti Kirjandusmuuseumi eluloovõistluse peapreemia. Teine köide „Uus algus“ ilmus 2011, käsitledes elu ja tööd kirikus, laulva revolutsiooni murrangulisi aastaid ning uusi ülesandeid taasiseseisvunud Eestis.

Juta Siirakut on autasustatud 2007. aastal EELK Teeneteristi III järgu ordeniga. 2008. aastal sai ta Valgetähe IV klassi ordeni. 2008. aastal pälvis ta ühtlasi Tallinna Rootsi-Mihkli koguduselt koguduse teeneteristi.

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegium soovib sünnipäevalapsele rõõmu südamesse ning Jumala hoidmist ja õnnistust!

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English