Uudised ja oikumeenia

EELK Usuteaduse Instituudis toimub lahtiste uste päev

ui 2014EELK Usuteaduse Instituut korraldab laupäeval, 24. mail 2014, kell 9.00–16.00 (Pühavaimu 6, Tallinn) lahtiste uste päeva. Külastada saab usuteaduse rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe loenguid: Dogmadelugu (dr Arne Hiob), Rasked kohad Piiblis ajalooja hingehoiu seisukohalt (mag Naatan Haamer ja mag Vallo Ehasalu), Uue Testamendi hermeneutika (dr Randar Tasmuth), Islami mõju läänemaailmale: Eesti naise identiteet moslemina (mag Age Ploom).

On võimalus osaleda ettekandepäeval, kus esinevad kristliku kultuuriloo magistriõppe vilistlased ja õppejõud. Teemadeks: Uue vaimsuse eelkäijad Eestis 1918–1940 (mag Toomas Abiline), Eesti kirikukunsti pärlid (dr Anneli Randla), Imetegudesse uskumine tänapäeva Eesti õigeusukirikus (mag Liina Eek).

Samuti toimub ekskursioon instituudi õppehoones, kus saab tutvuda Usuteaduse Instituudi õppejõudude ning töötajatega, esitada küsimusi, uurida usuteaduskonna usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe  ning kristliku kultuuriloo magistriõppe õppekavade ja ainete kohta. Tutvuda saab ka kirikumuusika osakonna, täiendusõppe osakonna, pastoraalseminari ning UI Tartu Teoloogia Akadeemia esindajatega.

Lahtiste uste päeval  toimub ka luterlike usutunnistuskirjade eestikeelse tõlke esitlus.

EELK Usuteaduse Instituut on vanim Eestis tegutsev erakõrgkool, mille peaülesandeks on valmistada ette vaimulikke ja töötegijaid EELK kogudustele, töötegijaid teoloogilist, kultuuriloo ja ühiskonnateaduste alast kvalifikatsiooni eeldavatele ametikohtadele. Õppida on võimalik usuteaduskonnas, pastoraalseminaris, osaleda täiendusõppe ja kirikumuusika osakonna kursustel. Usuteaduskonnas toimub õpe rakenduskõrgharidusõppes, usuteaduse magistriõppes ning kristliku kultuuriloo magistriõppes.

Allikas: Usuteaduse Instituut.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English