Uudised ja oikumeenia

Šveitsi Seisustenõukogu toetas preimplantatsioonidiagnostika lubamist

Šveitsi Seisustenõukogu kiitis 11. märtsil heaks laboris loodud embrüote geneetilise uurimise nende emakasse paigutamise eel. Sellega on riiklikul tasandil öeldud „jah“ preimplantatsioonidiagnostika (PID) keelustamise kaotamisele. Šveitsi Evangeelne Allianss ja teised kristlikud ringkonnad on avaldanud vastuseisu selle keelu kaotamisele. 

Seisustenõukogus kiitis vastava seadusemuudatuse heaks 30 saadikut, vastuhääli oli 3 ja 8 nõukogu liiget jäid erapooletuks. Järgnevalt esitatakse eelnõu Rahvuskogule. Seisustenõukogu otsustas järgida Föderaalnõukogu soovitusi ning vastuvõetud seadusemuudatusega kaasnevad võimalused peavad olema kättesaadavad vaid peredele, kelle suguvõsas on tõendatavalt esinenud raskeid pärilikke haigusi. Eeskätt peetakse seejuures silmas Huntingtoni tõbe, lihaste kärbumist ja tsüstilist fibroosi. Seaduseelnõuga lubatud preimplantatasioonidiagnostika võimaldaks kindlaks teha, et emakasse asetatud embrüo ei ole pärinud kalduvust vastavale haigusele. Föderaalnõukogu hinnangul puudutaks see otsus otseselt umbes 50-100 (abielu)paari aastas.

Ei „päästebeebidele“

Seisustenõukogu teaduskomisjon oli samuti avanud diskussiooni nn aneuploidia (kromosoomide lisandumine või kadumine) skriiningu lubamise kohta. Nimetatud skriining võimaldab välja sondeerida neid embrüosid, mille puhul on päritava haiguse olemasolu kindlaks tehtud.

Nn päästebeebide valiku keelas seisustekogu ära. Nn HLA-tüpiseerimise abil on võimalik enne emakasse paigutamist uurida, kas  embrüod on haigestunud õe või venna suhtes immuunsusühilduvad ning kas nad saaks viimaseid näiteks vere tüvirakkude annetamise teel aidata.

Seisustenõukogu tahab lubada in vitro viljastatud embrüote konerveerimise. Tagasihoidlikuks jäi nõukogu aga selliselt viljastatud embrüote arvu osas. Ta järgis seejuures Föderaalnõukogu soovitust suurendada vastavate embrüote arvu kolmelt kaheksale juhul, kui embrüot enne emakasse paigutamist uuritakse. Komisjon tahtis lubada nii paljude embrüote kasvatamise, kui palju on tarvis viljastamiseks.

Seaduseelnõu oli Seisustekogus toimunud hääletuse eel toonud kaasa kristlike ringkondade terava kriitika. Šveitsi Kristlik-Demokraatliku Rahvapartei fraktsiooni liikmete enamus oli märtsi alguses pärast pikki arutelusid langetanud otsuse Föderaalnõukogu esitatud eelnõu poolt. Thurgau CVP Seistusekogu nõunik Brigitte Häberli hoiatas Seisustekogu istungil „inimelu järkjärgulise instrumentaliseerimise eest“. Erinevalt prenataaldiagnostikast, mis võimaldab rasedatel lootevee proovi abil uurida, kas lootel on pärilike haiguste tunnuseid, langetatakse Häberli sõnul PID puhul otsus selle kohta, mis lootega sünnib, kolmanda isiku poolt. Pressiagentuurile Kipa antud intervjuus rõhutas Häberli, et „antud juhul pole enam tegu raseda naise ja föötuse vahekorraga, vaid loodete selektsiooniga, mille viib läbi kolmas isik. Selliselt vabastataks vanemad Häberli väitel omapoolsest vastutusest. Häberli sõnas, et tema arvates ei ole olemas midagi sellist nagu ’õigus tervele lapsele’. Selle meetodi vääriti kasutamine polevat välditav.

Šveitsi Evangeelne Allianss võttis otsustavalt sõna PID keelustamise leevendamise vastu. „PID lubamisega astutakse otsustav samm elu kvaliteeditunnuste edasise käsutatavuse osas. Selline käsutatavus inimese üle vastandub elu kaitsmise eamistele põhimõtetele ning vastandub kristlikule arusaamale Jumala poolt kingitud elust“, on kirjas Evangeelse Alliansi pressiteates. Embrüote selekteerimine olevat eetiliselt problemaatiline. Seeläbi edendatakse ja toetatakse vaid tervet elu, mitte elu kui sellist. Vastavalt pressiteatele olevat tegu „vanemate instrumentaliseerimise ohuga“. Šveitsi Evangeelse Alliansi jaoks olevat sellega „punasest joonest üle astutud“.

PID-d puudutava seaduse muudatuse jõustumisel on viimane sõna öelda Šveitsi valijatel.

In vitro viljastamise tulemusel tekkinud loodete arvu suurendamise tingimuseks Šveitsis on põhiseaduse muutmine. Selleks tuleb aga läbi viia rahvahääletus, mistõttu PID seaduse muudatuse eelnõu saab kehtima hakata alles juhul, kui rahvas on selle referendumil heaks kiitnud.

Allikas: www.protestantnews.eu

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English