Uudised ja oikumeenia

Euroopa Parlamendi valimised: „See puudutab Euroopat, see puudutab Sind!“

Seoses lähenevate Euroopa Parlamendi valimistega (22.–25. mai 2014) korraldasid 4 oikumeenilist partnerorganisatsiooni (APRODEV (Association of World Council of Churches related Development Organisations in Europe),Churches’ Commission for Migrants in Europe, Church and Society Commission of the Conference of European Churches (CEC) ning Eurodiaconia) koosviibimise, mille käigus esitleti nende loodud valimisteavikuid ning kodulehte www.ecumenicalvoices2014.eu. 

4. märtsil aset leidnud kokkusaamise keskmes oli arutelu osapoolte erinevate nägemuste üle Euroopa Liidust kui ühtsest kogukonnast ning pinna loomine laialdasemaks koostööks. Vesteldi, kuidas luua õiglast, jätkusuutlikku ja kaasavat keskkonda, kus iga inimene saaks elada väärikalt, täites oma potentsiaali ning tundmate muret vaesuse pärast.

Parlamendiliikmete poolt hästi vastu võetud algatuse üks eestkõnelejatest, Euroopa Parlamendi Liige Ühendkuningriikidest, Catherine Stihler tõi välja mitmeid ühiseid jooni Euroopa, Euroopa Liidu ja kristliku liikumise vahel. Kristlus kui ajalooliselt Euroopa kultuuride üks olulisemaid osi, väärtustab EL-iga sarnaselt sotsiaalset õiglust, võrdsust, vaesuse kõrvaldamist ja üksteisest hoolimist. Stihleri sõnul on antud koduleht hea võimalus kristlastel kaasa lüüa EL-i puudutavates debattides ning veelgi enam, arvamuste jagamine ning arutamine aitab ka üldisemas pildis vastu võtta paremaid otsuseid ning tegutseda viisidel, mis viivad ühiskonda edasi.

Stihleri kaaskõneleja, Euroopa Parlamendi Liige Slovakkiast, Edit Bauer lisas, et igal inimesel tuleb kanda kohustust Euroopa Liidu tuleviku ees. Olenemata isiku riigist, vanusest või ühiskondlikust seisundist peab igaüks võtma vastutuse tulevaste põlvkondade pärandi eest.

Seetõttu kutsutaksegi kõnealuse programmi raames kirikuid, kristlikke organisatsioone ja ka üksikisikutest kristlasi üles osalema Euroopa Parlamendi valimistega kaasnevatel debattidel või aruteludel.

Allikas: protestantnews.eu

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English