Raamatud

Ilmus raamatusarja „Piibel kontekstis“ I osa: „Iiobi raamat“

Nommik.Iiobi raamatIiobi raamatu uustõlke, saatesõna ja põhjaliku kommentaari autoriks on Tartu Ülikooli dotsent, Kiriku & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Urmas Nõmmik.

Iiobi raamatu eksistentsiaalne ja teoloogiline sügavus ning mõju teoloogia ajaloole ja maailma kultuurile on väga suured. Iiobi raamatu lugemine ei jäta kunagi külmaks. See puudutab igaühte meist, sest kannatus ning eksistentsiaalne küsimus „miks?“ ei lähe meist kellestki mööda. Raamatu erinevate kõnelejate häältest kokku sulanduv ning poeetiliselt pretensioonikas sümfoonia teeb Iiobi raamatust ühe maailmakirjanduse tähtteose. Ilmunud kommenteeritud uustõlke eesmärgiks on olla teejuhiks Iiobi raamatusse.

Sari „Piibel kontekstis“ toob eesti lugejani piibliraamatute värskeid tõlkeid ja Piibliga lähedalt seotud vana kirjanduse (apokrüüfsed, pseudepigraafsed, varajuutlikud jms kirjutised) esmatõlkeid. Piibliraamatute tõlked on võrreldes rahvapiibliga akadeemilisemad, kuid pole mõeldud sellega konkureerivatena, ega taotle kanoniseerimist. Esmakordselt Eestis sisalduvad „Piibel kontekstis“ formaadis ka põhjalikumad kommentaarid. Kuigi sarjas ilmuvate teoste juures on oluline teaduslik pädevus, peetakse eri osade koostamisel silmas ka võimaliku laiema lugejaskonna huve.

Lisaks väärib nimetamist, et ajakirja Vikerkaar 2014. aasta esimene (topelt)number avaldas Urmas Nõmmiku essee „Iiob ja tema ainumas Jumal, ehk kust see kuri tuleb?“ (lk 72-82). Samast on leitav terve hulk teoloogilisi, filosoofilisi ja filoloogilisi arutlusi „kurjaga“ seotud probleemistiku kohta.

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English