Arhiiv

Tõde, spirituaalsus ja inimväärikus (nr 100/ 8.11.2013)

100 numbrit

Pilt: K&T

 

On põhjust olla rõõmus: täna ilmub Kirik & Teoloogia 100. number! Toimetajad kutsuvad kõiki lugejaid tähistama seda sündmust, tuletades meelde ajakirja kõige põhilisemat eesmärki:  toetada ja elavdada teoloogilise mõttevahetuse toimumist ning aidata sellega kaasa teoloogilise otsustusvõime teravnemisele ja teoloogilise vastutustunde süvenemisele Eesti luterlikus kirikus, aga ka siinses kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt. Kirik & Teoloogia tahab anda oma panuse, et kirik oleks Eesti ühiskonnas teoloogilisem ning sellisena ehedamalt ja tõelisemalt kirik.

Tänasessegi numbrisse on koondunud mõtlemapanev lugemisvara. Maailmas ja ka meie mail hästi tuntud teoloog Christoph Wrembek SJ on spetsiaalselt Kirik & Teoloogia jaoks kirjutanud artikli sellest, mida kirik saab teha, et aidata tänapäeva lääne ühiskonna liiget tema spirituaalsuse otsinguil. Ajendatuna nii mitmeski Euroopa riigis populaarseks saanud meditatsiooniruumidest, kuhu inimesed saavad tõmbuda tagasi kiirustamise ja lärmi eest, mõtiskleb Wrembek ruumist ruumide taga ja inimestest inimeste taga. Autor saadab meid sel teel viie sammu haaval.

Arvamuslugu on pärit Tartu Ülikooli usuteaduskonna süstemaatilise usuteaduse professori Anne Kulli sulest. Ta käsitleb inimväärikuse küsimust septembris Grazis toimunud Euroopa usuteaduskondade neljanda konsultatsiooni taustal. Kuna arutlusel oli inimõigused, siis on mõtlemapanev eriti see, et kirikutes ja erinevate kultuuriruumide kirikutes mõistetakse inimõigusi tihti erinevast vaatenurgast. Paradoksaalsel kombel kanduvad ka sellisele konverentsile tahes või tahtmata meie maailma inimeste mured ja ebavõrdsus. Aga tee paranemisele on intensiivse refleksiooni kaudu siiski avatud.

EELK emeriitõpetaja, vanameister Toomas Paul rõõmustab Kirik & Teoloogia lugejat jutlusega Pontius Pilaatuse küsimuse „Mis on tõde?“ teemal. Keerulise küsimuse taha vaatamiseks on vaja süveneda kõige põhilisemasse kristlikus kuulutuses – Jeesusesse Kristusesse. Meie maailma tõdede rohkus võib tunduda eksitav, aga ainult neile, kes seletusi ja vastuseid juba enne tõe küsimist teavad. Ka siin peame nägema ruume ruumide taga ja inimesi inimeste taga.

 

Tänases numbris:

Christoph Wrembek SJ, Kuidas saab kirik inimesi nende spirituaalsuse otsinguil aidata?

Anne Kull, Grazi protsessist ja inimväärikusest.

Toomas Paul, Mis on tõde? (Jh 18:37–38).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English