Uudised ja oikumeenia

EELK Kirikukogu uue koosseisu esimene istungjärk

Kirikukogu 29. koosseis

EELK kirikukogu 29. koosseis (foto: Arho Tuhkru)

26.-27. novembril kogunes Usuteaduse Instituudis esimeseks istungjärguks EELK Kirikukogu XXIX koosseis.

Istungjärgu päevakorras olid nii Urmas Arumäe ja Urmas Viilma ettekanded koguduse juhtimisest, piiskop Einar Soone nägemus piiskopi ametist ja valimistest EELK-s kui ka kirikukogu kodukorra ja tegevuse tutvustamine, mis kahtlemata oli vajalik uutele kirikukogu liikmetele. Keskseks oli korraline konsistooriumiliikmete ning kantsleri valimine, EELK Konsistooriumi 2014. aasta eelarve eelnõu lugemine ja eelarve vastuvõtmine ning kirikukogu tööorganite ja komisjonide valimised.

Peapiiskopi ettepanekul ning kirikukogu heakskiidul jätkavad seni ametis olnud kantsler Urmas Viilma ning ja assessorid Joel Luhamets, Mati Maanas, Gustav Piir ja Tiit Salumäe.

Konsistooriumi 2014. aasta eelarve tutvustamisel juhtis kantsler Viilma kirikukogu tähelepanu tõsiasjale, et tuleva aasta eelarve on esimest korda selline, millesse ei ole planeeritud partnerkirikute toetusi. „Me hakkame seisma oma jalgadel,“ oli kantsleri selgitus. Eelarve maht jääb 2013. aastaga võrreldes enam-vähem samaks.

Kirikukogu abijuhatajateks valiti assessor Tiit Salumäe ning Urmas Arumäe, kes on ka eelmise koosseisu abijuhataja ülesandeid täitnud. Valiti ka EELK arengunõukogu, EELK majandusnõukogu, EELK õiguskomisjoni, EELK nomineerimiskomisjoni, EELK revisjonikomisjoni ning EELK kirikukohtu liikmed.

26. novembril tegi kirikukogu oma istungites  pikema pausi, et ühiselt minna Rahumäe kalmistule ning seal osaleda peapiiskop Kuno Pajula hauakivi õnnistamisel.

Kirikukogusse kuuluvad ameti poolest peapiiskop, piiskop, kantsler ja assessorid ning praostkondade praostid. Iga praostkonna sinod lähetab kirikukokku kolm saadikut ning EELK Vaimulike konverentsi poolt on kaks liiget ja kaplanaatide poolt kaks liiget. Kirikukogu volitused kestavad neli aastat.

EELK Kirikukogu XXIX koosseis on 57-liikmeline, neist 41 on vaimulikud ja 16 ilmikud, 51 mehe kõrval töötab kirikukogus kuus naist.

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English