Arhiiv

Tänu rikkuse eest (nr 96/ 11.10.2013)

Foto: Oxfordian Kissuth (CC)

Foto: Oxfordian Kissuth (CC)

 

Lõikustänupüha on käes. Selleks päevaks peaksid annid põllult ja aiast olema salves – loodetavasti ka see eripalgeline vili, mida aasta vältel igaüks meist ise on hooldanud, lootnud ja oodanud. Olenemata sellest, kui palju seda vilja on, on meil põhjust olla tänulik. Tänulik elu ja selle andide eest, teenimatu rikkuse eest, mis meid ümbritseb. Võime olla rõõmsad, et oleme olemas ja saame seda kõike teha. Näha, kuulda, jagada, tähele panna. Saada osa meid ümbritsevast rikkusest. Tänases Kirik & Teoloogia numbris küsime, milles see meile osaks langenud rikkus tegelikult seisneb.

Kõige enam lähtub sellest küsimusest EELK Rakvere Kolmainu ja Käsmu koguduste õpetaja Tauno Toompuu, kelle lõikustänupüha jutlus teeb selge vahe maise ja taevase rikkuse vahele. Kõik me oleme rikkad Jumalas. Mis siis, et see on üks isevärki rikkus – meile annab see kindluse ja vabaduse, millist me ei leia mitte kusagilt mujalt.

EELK peretöö koordinaator Pia Ruotsala tänane arvamuslugu tuletab meelde, et pere on suur rikkus. See on kingitus, mida tuleb hoida. Peresuhted ei tarvitse aga olla alati kõige paremas korras, alati ei ole võimalik seda rikkust tajuda või sellega toime tulla. Mõnikord on vajalik abi väljastpoolt – seepärast on EELK-s alustatud kirikliku peretöö planeerimisega. Kirik saab ulatada ja peab ulatama abikäe peredele, kus pereliikmed vajavad abi. Aga mitte ainult: ka pered, kus probleeme ehk ei tajutagi, vajavad mõnikord välist tõuget, et üksteise olemasolemise ja abielu rikkust mõista.

Muidugi on rikas Piibel ja teeb meidki rikkaks – selle üle ei saa vaielda. Ent rikas on ka piiblilugemise pärand. Piibli mitmekesisuse ja -kihilisuse mõistmisel on kriitiline piiblilugemine ehk eksegees andnud viimasel paaril aastasajal määratult palju uut. Üheks verstapostiks piibliteadustes on Hermann Gunkeli Genesise (1. Moosese raamatu) kommentaar, mille otsustav ehk kolmas trükk ilmus 1910. aastal. Kirik & Teoloogia toimetuse liige Urmas Nõmmik annab sellest raamatust ja tema tähtsusest vormiloolise meetodi juurutamisel ülevaate. Kirik & Teoloogia toimetus loodab edaspidigi pöörata tähelepanu teoloogia ajalugu oluliselt mõjutanud või mõjutavate raamatute tutvustamisele eesti keeles.

Toimetus juhib tähelepanu ka kahele värskelt toimunud konverentsile, mille kohta Kirik & Teoloogia tänases ja järgmises numbris ilmuvad uudised. Zürichis lõppes äsja kongress „500 aastat reformatsiooni: väljakutsed ja tähendus täna“, mis oli pühendatud 2017. aastal tähistatavale reformatsioonijuubelile, ning Uppsalas toimus Rootsi luterliku kiriku ja Uppsala ülikooli koostöös suur rahvusvaheline teaduskonverents „Meenutades minevikku – elades tulevikku. Luterlik traditsioon muutumises“.

 

Tänases numbris:

Urmas Nõmmik, Hermann Gunkeli Genesise kommentaar (1910) ja vormiloo sünd.

Pia Ruotsala, EELK peretöö.

Tauno Toompuu, Rikas Jumalas (Lk 12:15-21).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English