Uudised ja oikumeenia

Tartu Ülikooli usuteaduskonda külastas tuntud usundiloolane Stefan Schreiner

4.–14. septembril pidas Tartu Ülikooli usuteaduskonnas kaks loengukursust tuntud religiooniloolane, tunnustatud judaistika ja islamistika asjatundja Stefan Schreiner.

Stefan Schreiner on Tübingeni Karl Eberhardi Ülikooli evangeelse usuteaduskonna religiooniloo ja judaistika professor, kes nimetati vaatamata pensioniea kättejõudmisele eriliste teenete eest veel neljaks aastaks seenior-professoriks ning keda üliõpilased iseloomustavad kui „kõndivat entsüklopeediat“. Tema uurimisteemad on religiooniteaduse kõrval juutlus ja islam ning ta on silmapaistvalt aktiivne kultuuride- ja religioonidevahelise dialoogi arendamisel. Tübingeni ülikooli rektori ülesandel on Schreiner olnud viimasel viiel aastal ülikoolipoolne koordinaator islami teoloogiateaduskonna rajamisel. Marokost, Türgist, Jordaaniast, Tuneesiast ja mujalt pärit õppejõududega islami usuteaduskond avati 2011. a ning ettevõtmine on leidnud laialdast positiivset vastukaja nii Euroopas kui islamimaailmas. Teaduskonna eesmärgiks on koolitada islami teolooge, kelles paljud leiavad rakendust ka koguduste imaamidena Saksamaal.

Foto: reformiert.info

Foto: reformiert.info

Prof Schreiner on mitme institutsiooni koordinaator ning ühe olulisema judaistika alase teadusajakirja Judaica peatoimetaja. Ta kuulus aastatel 2007–2009 Saksamaa presidendi kokku kutsutud töögruppi, mille eesmärgiks oli koostada uuriv ja analüüsiv raport religiooni rolli tähtsusest ja tähendusest Euroopa muutunud ühiskonnas. Muu hulgas kuulus Schreiner ka 18 aastat Läti Ülikooli rektori nõuandjate kogusse, aidates taasiseseisvunud Lätis üles ehitada usuteaduskonda.

Tartu Ülikooliga on prof Schreineril pikaajalised suhted, millistele pani aluse prof Kalle Kasemaa. Schreiner külastas Tartut esimest korda 1996. a, mil ta keskendus siin peamiselt judaistika küsimustele. Hiljem on ta olnud judaistika teaduri dr Anu Põldsami doktoritöö retsensent ning on praegu üks kahest Elo Sülla doktoritöö juhendajast. Viimastel külaskäikudel on oma osa mänginud üliõpilaste muutunud huvid ja küsimused ning keskmesse on tõusnud islami ja Araabiamaade poliitilised muutused.

Schreineri seekordse külaskäigu koordineerija Elo Sülla sõnul viis professor läbi kaks kursust. Kursusel „Muutused araabia islamimaailmas“ keskenduti 2011. a araabia maailmas levinud revolutsiooni eelloole ja vaadeldi, miks on tänaseks nn araabia kevad muutunud „araabia talveks“, millised on muutused piirkonnas ja milliseid stsenaariume võib veel oodata. Teine, seminarikursus keskendus juutide, kristlaste ja moslemite vahelisele poleemilisele ja apologeetilisele kirjandusele. Sealjuures analüüsiti erinevate poleemiliste tekstide ajastu konteksti, peamiselt keskajal, aga ka hilisemaid tekste, lisaks valgustusaja poleemilise kirjanduse muutumist ja islami mõju kristluse renessansile ning valgustaja kirjandusele. Islami teoloogilises kirjanduses väljendus valgustus juba 10. saj, mil usku hakati põhjendama ratsionaalselt ja tõlgiti palju kreeka filosoofe, uusplatoonikuid ja Aristotelest. Seminaril vaadeldi kirjutajate biograafiaid, milles tuli tihti esile, et kõige poleemilisemaid tekste kirjutasid konvertiitid (nt Petrus Alfonso). Jälgiti ka kolmele monoteistlikule religioonile omast absoluutse tõe taotlust ja sellest lähtuvalt nende arusaamu ilmutusest.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English